« Späť

Utorok : Tajomstvo pokojného domova

Utorok : Tajomstvo pokojného domova

Čítanie zo Svätého písma: Kniha proroka Izaiáša Iz 11, 1-10

V ten deň: Z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť a z jeho koreňov vyženie výhonok. A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bázne pred Pánom. A bude mať záľubu v bázni pred Pánom.

Nebude súdiť podľa zdania očí, ani nebude karhať podľa počutia, ale podľa spravodlivosti bude súdiť chudobných a podľa práva bude rozhodovať v prospech ponížených zeme. Zem udrie prútom svojich úst a dychom svojich perí usmrtí bezbožníka.

Spravodlivosť bude pásom jeho bedier a vernosť opaskom jeho bokov. Vlk bude bývať s baránkom, leopard si ľahne vedľa kozliatka. Teliatko i lev budú žrať spolu a chlapček ich bude zaháňať. Krava a medvedica sa budú spolu pásť, ich mláďatá budú vedno odpočívať. Lev sťa vôl sa bude kŕmiť slamou, dojča sa bude hrať nad dierou hada, do skrýše vretenice siahne rukou batoľa. Nik nebude škodiť ani pustošiť na celom mojom svätom vrchu; lebo poznaním Pána bude naplnená zem, ako vody napĺňajú moria.

V ten deň koreň Jesseho sa vztýči ako znamenie národom; pohania ho budú vyhľadávať a slávny bude jeho príbytok.

 

Zamyslenie: Tajomstvo pokojného domova

Aké krásne to raz bude v nebi: vo Svätom Písme čítame, ako bude vlk  bývať s baránkom a všetko bude také harmonické. Všetky konfliktné vzťahy- dávni nepriatelia, súperi o miesto a potravu budú spolu priateľsky vychádzať a žiť si pokojne spolu...

Častokrát to v rôznych situáciách v našich rodinách vo vzťahu s manželom, s deťmi, rodičmi, svokrovcami, súrodencami vyzerá, ako keby sa stretli dva rôzne druhy, ktoré akoby od prírody boli predurčené spolu zápasiť. Pán Ježiš nám však hovorí, že Božie kráľovstvo je už tu medzi nami a máme ho vytvárať už tu na zemi. Aj u nás sa to má podobať na Božie kráľovstvo, hoci v niektorých veciach nemáme rovnaké názory, hodnoty, priority, postoje... Je to vôbec možné dosiahnuť?

Sväté Písmo nám vysvetľuje, čo spôsobuje takú harmóniu a pokoj: je to poznanie Pána, ktoré napĺňa celú zem. Poznanie Pána znamená v biblickom jazyku mať blízky vzťah s Bohom, žiť s Ním. Blízky vzťah s Bohom- mať Ho vo svojom srdci, chcieť ho počúvať a nechať si Ním radiť, je „tým tajomstvom“ pokojného domova- pokoja a harmónie, ktoré nie sú len naoko. Tento vzťah s Bohom totiž pomáha múdro sa rozhodovať, „nesúdiť podľa zdania očí, nekarhať podľa počutia“... Úprimná modlitba nám zaručí správne reagovať a najmä nám pomôže omnoho viac milovať. Pretože domov, tak ako ľudské srdce- naše či iných sa najkrajšie a najrýchlejšie mení láskou.

 

Modlitba:

Pane Ježišu, túžim po hlbšom vzťahu s Tebou. Chcem Ťa poznať viac, počúvať Ťa viac, žiť s Tebou viac. Prosím, odstráň z môjho srdca, mysle aj vôle všetko, čo by prekážalo Tvojmu Svätému Duchu vo mne prebývať a viesť ma. Mám ťa veľmi rada a chcem, aby aj u nás doma bolo tvoje kráľovstvo lásky a pokoja. Modlím sa za celú moju rodinu, aby Ťa poznali a tešili sa zo vzťahu s Tebou. Buď u nás vždy vítaný nielen ako vzácny hosť, ale ako stredobod nášho domova a rodiny. Amen