« Späť

Uzavriem zmluvu

Uzavriem zmluvu

 

V prvom čítaní prvej pôstnej nedele sa až päťkrát opakuje slovo zmluva. Asi sotva ide len pozoruhodnú zhodu okolností.Zmluva medzi Bohom a jeho ľudom je totiž témou, ktorá bude ako základná melódia sprevádzať celé naše pôstne putovanie v liturgickom cykle B. Každé z nasledujúcich starozákonných čítaní bude novou a prekvapivou variáciou na  túto tému:

1.      nedeľa: Zmluva s Noem.

2.      nedeľa: Zmluva s Abrahámom.

3.      nedeľa: Mojžišovská zmluva.

4.      nedeľa: Porušenie zmluvy so strany ľudu má tragické následky. Pán však reaguje milosrdenstvom a vernosťou.

5.      nedeľa: Prorocké prisľúbenie novej zmluvy

6.      nedeľa (Kvetná): Nová zmluva má živú tvár – tvár trpiaceho Pánovho Služobníka.

Ak trpezlivo zotrváme na tejto ceste, radostné „aleluja“ na jej konci bude preniknuté istotou, že „dávne veľké činy, ktoré všemohúci Boh v minulosti svojou mocou preukázal jednému národu“ (porov. Liturgia Bielej soboty, modlitba po 3. čítaní), sú iba tieňom v porovnaní s plnosťou spásy, ktorú skrze veľkonočné tajomstvo svojho Syna uskutočňuje na nás.

Na prvú pôstnu nedeľu je teda naším sprievodcom Noe. Hoci v celej knihe Genezis neprehovorí ani slovo, môže nás naučiť veľmi užitočným veciam. Hneď prvou lekciou je jeho poslušnosť Pánovmu slovu. Noe nediskutuje, nekomentuje, nešpekuluje. Koná všetko tak, ako mu prikázal Boh (viď Gn 6,22). Všimnime si však hlavne zmluvu, ktorú s ním uzatvára Pán. Oproti zmluve s Abrahámom, o ktorej budeme čítať nasledujúcu nedeľu, je zmluva s Noem veľmi špecifická. Pán sa s touto zmluvou neobracia iba na Noemajeho synov a potomstvo, ale výslovne do nej zahŕňa i všetky živé bytosti –vtákydobytok, skrátka všetku zver zeme. Noe opäť neprehovorí ani slovo a predsa nám kladie naliehavú otázku: „Je aj v tvojom živote všetko – úplne všetko preniknuté tvojím vzťahom s Bohom, alebo máš vymedzené sektory, kde je Bohu prístup zakázaný?“

Ďalším pozoruhodným detailom je znamenie zmluvy medzi Bohom, Noem a všetkými živými bytosťami. Je ním obyčajný fyzikálny jav, ktorý je dôsledkom lomu slnečného svetla  na kvapkách vody – obyčajná dúha. Mlčanlivý Noe akoby sa znovu hlásil s otázkou: „Dokážeš aj ty čítať banálne každodenné udalosti ako znamenia, ktorými sa ti prihovára Pán?“

Viď Gn 9,8-15

Toto povedal Boh Noemovi a jeho synom: „Hľa, ja uzavriem zmluvu s vami a s vaším potomstvom i so všetkými živými bytosťami, čo sú s vami; s vtákmi i s dobytkom a so všetkou zverou zeme, čo je s vami, so všetkým, čo vyšlo z korába; so všetkými zvieratami na zemi. 

Podnety k Mk 1,12-15 TU

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Anka, pravidelne čítam tvoje hlboké a fundované blogy.

Akoby sa ľud bál napísať , či mu to niečo dalo....
Akoby už všetko bolo tebou povedané?
Nie je to ľahká strava, čo nám to tu predkladáš.
Aj keď teba to stojí námahu a štúdium a cizelovanie, aby to bolo také kompaktné, aby žiadne slovo netrčalo a nebolo navyše, komentáre nejako nepribúdjú.
Žeby sme len tak skĺzali po pozlátku? A nemali čas zatiahnuť na hlbinu?
Ak nie teraz v pôste, tak potom už kedy?
Ak nie teraz, tak už potom nemusí byť žiadne potom.
K potom sa treba dobiť našim osobným POTOM.
Takže sa nebojte spotiť si vaše potítka, čelá, nech hoc aj po chrbte tečie, teraz je čas, dajme sa do čítania ale hlavne do žitia Zmluvy.
Odoslané 26.2.2012 12:27.
Otília, vďaka Ti za reakciu a povzbudenie.
Aj za Tvoje sympatické postrehy a poznámky.
Niekedy sa chvejem, či som to dobre napísala...
Vďaka...
Odoslané 27.2.2012 16:08 ako reakcia na Otília Ferenčíková.
Anna, či ste to dobre napísali?
Vaše zamyslenia sú úžasné. Naozaj. Osobne málo čo okomentujem, lebo mi dajú takého chrobáka do hlavy, že to potrebujem pár minút rozdýchať. Má to hĺbku.

Na margo tohto zamyslenia: Ak ma pamäť neklame, pri všetkých zmluvách okrem tejto tečie alebo je prítomná krv. Dokonca aj pri zmluve muža a ženy je prítomná.

Nemajú tieto rôzne prevedenia zmluv nejaký zvláštny (spoločný/rozdielný) teologický význam? Dúha je nádherná, ale prečo takáto výnimka. Prosím nasmerujte ma, ak uvažujem nesprávne.
Odoslané 27.2.2012 16:49 ako reakcia na Anna Mátiková.
Pre mňa je Noe veľký vzor. Pustil sa do niečoho tak veľkého a tak nepravdepodobného, z ľudského hľadiska...
Nie raz som si hovorila: urob skutok viery. Dokáž, že nielen hovoríš, ale naozaj Bohu aj veríš. Všetky moje hodenia sa do Božej náruče v odovzdanosti dopadli vynikajúco. Boli lemované utrpením, to často, ale Boh ma niesol, aby som si neudrela nohu o kameň.
Boh hovoril nielen k niekomu, kto bol dávno predo mnou, ale hovorí aj ku mne, takmer stále, to len ja nemám naladenú stále tú "správnu stanicu" srdca.
Odoslané 28.2.2012 0:49.
Ej, veru, myslím si, že Noe sa neraz klepol po prste tak, že mu striekala červená, ba i íverčok sa mu pritrafil pod kožou, to vedia stolári, drevári, že zmluva uzavretá s letokruhmi stromov je tiež svojom spôsobom uzatvorená aj krvou aj potom.
Krvopotné zotrvanie Noeho v diele Archy, napriek nervydrásaniu zo strany všetkých posmievačov dookola, jeho každodenné áno zmluve s Bohom... to je niečo čo je hodné prežitia aj tej našej "potopy" do tohto sveta a do našej telesnosti.
Odoslané 28.2.2012 0:54 ako reakcia na Martin Lojek.
Jarmila Semanová
Všetky starozákonné zmluvy medzi Bohom a človekom akoby mi chceli vždy nanovo aj hovoriť, že náš Boh je osobným Bohom, že On nie je iba ktosi mimo nás, komu nezáleží na človeku - On dokonca sa kvôli nám zaväzuje zmluvami s nami.

Boh, ktorý pozná naše konanie, naše zmýšľanie, Všemohúci Boh, ktorý vie o nás všetko - viaže sa zmluvou ... je to nad naše chápanie ...

Aj Jeho predstavenie sa: Som Boh Tvojich otcov, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba ... som tým, ktorý chce mať s Tebou osobný vzťah, ktorému záleží na Tebe ...
Odoslané 28.2.2012 11:43 ako reakcia na Anna Mátiková.
Krv či "nekrv" pri zmluve...? Krv pre starozákonného človeka znamená život. Nesmie napríklad požívať krv zvierat, pretože nie je pánom života. Lepšie by v tejto veci odpovedal iný odborník. Ja sa len domnievam, že nejde tak o prítomnosť či neprítomnosť krvi pri zmluve, ako skor o to, že zmluva sa týka života, nie je niečím na okrasu, ale skutočnosťou, ktorá je pri koreni života... (Domnievam sa iba.) :-)
Odoslané 3.3.2012 16:46 ako reakcia na Martin Lojek.