Hry a aktivity

« Späť

Hry s pamäťou

Hry s pamäťou

Precvičte si pamäť a zabavte sa!

NAJLEPŠÍ ŠPIÓN

Na misku alebo stôl poukladáme 20 malých obyčajných predmetov (ceruzka, pripináčik, kúsok papiera, špendlík...) Účastníci hry majú jednu minútu na to, aby si zapamätali čo najviac predmetov.

Tieto potom píšu na papier zvolený čas. Kto si spomenie na viac predmetov vyhráva.

BOL SOM VČERA V ZOO

Hráči sedia v kruhu. Jeden z nich začne vetou: „Bol som včera v ZOO“ Jeho sused po pravej strane sa ho opýta: “A čo si tam videl?“ Prvý odpovie „Videl som tam slona.“ Hra pokračuje ďalej pričom teraz sa začína človek o jedno miesto vpravo klasickým začiatkom: „Bol som včera v ZOO“. A čo si tam videl? Pýta sa sused po jeho pravici. Videl som tam slona a leva. Hra postupuje ďalej a každý postupne pridá nejaké zviera, dokedy to skupina vydrží.
Ako modifikácia hry môže byť replika „Zbalil som si kufor“. Do kufra môžu byť pridávané akékoľvek vhodné alebo smiešne veci.

Zaujímavé litánie dostávate aj ak po kruhu podávate predmet (kľúč, ceruzku, hodinky...) nasledujúcim spôsobom: Vedúci hry podá predmet susedovi so slovami: „Toto je kľúč“, ten ho podá ďalšiemu a tak kľúč obehne celý kruh a každý túto vetu zopakuje. Potom vedúci hry pridá ďalší prívlastok a kľúč putuje kruhom. Kto sa pomýli alebo prehodí prívlastky, vypadáva. Ak vypadne vedúci, nahradzuje ho jeho sused. Hrá sa až do úplného zúfalstva – t.j. dovtedy, kým neostanú len dvaja účastníci, ktorý si pridávajú slová medzi sebou až jeden vypadne.

PRENOS TEXTU

(Beh s pamäťou)
Na miesto dostatočne vzdialené od štartu sa umiestni neznámy text. Súťažia družstvá a cieľom hry je získať najskôr čo najpresnejšiu kópiu daného textu. V mieste štartu majú k dispozícii ceruzku a papier.
Z každej skupiny vybehne k textu jeden účastník. Môže sa naň pozerať ľubovoľne dlho a potom sa vráti na štartovaciu čiaru. Na trati môže byť v jednom okamihu len jeden človek z každej skupiny.

Úpravy:

- text môže byť aj v nárečí alebo z dávnejšej doby (Nárečja slovenskô alebo potreba písaňja v tomto nárečí, Národnie zpievanky od J. Kollára.)
- text môžeme rozstrihať na kúsky a rozvešať ich na danom úseku
- keď sa nám nepáči text, tak použijeme cestovný poriadok
- ak sa hráči na štarte nudia, nech podčiarknu všetky písmená “a” a zvýraznia všetky predložky
- ak sa ešte stále nudia, nech je text šifrovaný a oni k nemu majú kód.


TAJNÁ DEPEŠA

Pripravte si text ktorý obsahuje 20 až 30 slov. Dovoľte hráčom pozerať sa na text koľko uznajú za vhodné. Je to tajná depeša, ktorú musia dopraviť k susednému spojeneckému táboru. Text nesmú mať však pri sebe napísaný – v prípade, že by ich zajal nepriateľ, tajomstvo by bolo prezradené. Je teda potrebné naučiť sa ho čo najpresnejšie naspamäť a dôjsť na adresu, ktorú im oznámi vedúci hry. Tam ich čaká človek s perom a papierom na ktorý hráči napíšu správu. V hre nehrá úlohu čas doručenia, ale čo najväčšia presnosť zapamätaného textu.