Hry a aktivity

« Späť

Mačka vo vreci

Mačka vo vreci

Ako môžem veriť, že niečo existuje, ak to nevidím? Zábavná aktivita pre deti aj pre mládež.

Pomôcky:

  • rôzne predmety (veci, ktoré používame každý deň alebo aj nejaké zvláštnosti) uložené vo vreci alebo taške

Návod:

Do vreca alebo veľkej tašky poukladaj rôzne predmety. Predmety nesmú byť ostré, aby sa účastníci neporezali. Potom jednému účastníkovi zaviaž oči šatkou. Jeho úlohou bude siahnuť do vreca, vybrať si jeden predmet a hmatom prísť na to, čo to je.

Možnosť hádať ponúkni viacerým účastníkom, prípadne zmeň hru na súťaž.

Diskusia:

1. Aké to bolo siahnuť rukou do vreca? Čo ste očakávali?
2. Bolo ľahké identifikovať jednotlivé predmety? Čo vám sťažovalo hádanie?

Je množstvo vecí, ktoré nevidíme, to však neznamená, že neexistujú. Podľa Listu Hebrejom viera je zárukou toho, čo nevidíme. Vďaka viere veríme v existenciu vecí, ktoré nemôžeme poznávať fyzickým zrakom.

Táto aktivita môže byť odrazovým mostíkom k diskusii na rôzne témy (ako dokázať existenciu Boha, čo je viera, existuje nebo?...)

 

Copyright [2014] Teen Sunday School Place, Inc.
Used by permission www.teensundayschool.com