Hry a aktivity

« Späť

Pantomimické hry

Pantomimické hry

Ukážte svoje herecké vlohy a zabavte sa!

PANTOMÍMA

Táto hra je určená v podstate pre ľubovoľný počet osôb. Skupina vyšle jedného zástupcu k vedúcemu hry, ktorý mu zadá výraz, zložený z dvoch slov - napríklad: zlý pes, zlatá retiazka, čierny kôň, lesná cesta, múdra kniha a podobne.
Vyslaný sa vráti k skupine a snaží sa bez slov ukázať daný výraz tak, aby ho účastníci čo najrýchlejšie uhádli.

Tomu účastníkovi, ktorý prvý uhádne, skupina vymyslí ďalší výraz. To sa opakuje niekoľkokrát - podľa záujmu účastníkov. Pri tejto hre nie je núdza o smiech a často aj prekvapenie, akí sú mnohí naoko priemerní ľudia šikovní. Obzvlášť zábavy si užijete so slovnými spojeniami ako:

červená krvinka, malé plus, pokazený chlorofyl, vymaľovaný bager , pracovná povinnosť...

Pri hre je užitočné dohodnúť gestá, ktoré môže používať predvádzajúci hádajúcej skupine - napr. keď ktosi povie slovo s rovnakým slovným základom, tak sa ukáže gesto podobnosti a pod.

Pantomimicky znázorňovať sa môžu aj situácie napísané na lístkoch, ktoré si účastník vytiahne – napr.: Policajt zastavuje auto, ktoré šlo veľkou rýchlosťou, uvidela som myš, (slona, ducha), jem hrozno (melón, orechy), kúpem psa v rieke (slona v ZOO), prebaľujem trojičky...

DIRIGENT

Jeden účastník ide na chvíľu za dvere a ostatní určia spomedzi seba dirigenta. Dirigent ukazuje určitý pohyb, výraz tváre, postoj a všetci sa to snažia napodobniť. Dirigent sa musí snažiť, aby to urobil to najnenápadnejšie. Ak je odhalený, ide za dvere on.

PANTOMIMICKÝ TELEFÓN

Vytvoríme dve minimálne šesťčlenné skupiny. Prvá skupina odíde z miestnosti, druhá sa dohodne na nejakom príbehu - napríklad:

- kostolník sa ráno zobudí, ide do kostola, pozametá sneh a zazvoní na omšu
- zúrivý šofér nasadne do auta, “švihá” si to stovkou po lese, cestou zrazí jeleňa, zúfalo sa poobzerá, či ho nikto nevidel a potom ho vloží do kufra a ufujazdí z miesta činu

Tento príbeh pantomimicky zahrá jeden človek účastníkovi, ktorý sa zavolá zo skupiny za dverami. Jeho úlohou je pozorne sledovať a snažiť sa pochopiť, o čom tento príbeh vlastne je, pretože on ho potom zahrá vo svojom predstavení ďalšiemu človeku spoza dverí, ten ďalšiemu, až sa dôjde k poslednému. Je jasné, že postupným hraním pantomímy sa strácajú detaily a k veľkej zábave často i celý význam pôvodnej scénky. Posledný účastník má nakoniec i slovne rozpovedať, o čo vlastne v scénke išlo.

Stáva sa, že v uvedených scénkach sa zvonenie kostolníka mení na diskotéku, zo zrazeného jeleňa sa vykľuje opravár, ktorý opravuje pokazené havarované auto - jednoducho - zábavy pri tejto hre je vždy dosť.