Hry a aktivity

« Späť

Vytváranie dvojíc a skupín

Vytváranie dvojíc a skupín

Jednoduché spôsoby, ako väčšiu skupinu rozdeliť do menších skupiniek a dvojíc.

 VYTVÁRANIE DVOJÍC

1. možnosť:

Pripravíme malé obrázky (nakreslené obyčajnými farbičkami), ktoré predstavujú rôzne predmety. Tie musia vytvárať dvojice, napríklad:

  • kostol a zvon,
  • okno a kvet v kvetináči,
  • mačka a myš...

Prichádzajúcim zavesíme obrázok na krk, alebo pripneme na šaty. Vtedy, keď potrebujeme kvôli použitiu určitej metódy vytvoriť dvojice, navrhneme, aby si každý našiel svojho "obrázkového" partnera.

2. možnosť:

Rozdáme kartičky, ktoré obsahujú obrázky rozdelené napoly. Účastníci majú nájsť svojho partnera podľa polovice obrazu, ktorý chýba.

3. možnosť:

Každému členovi na úvod stretnutia dáme vybrať si z kôpky pexesa jeden obrázok, ktorý sa mu páči. Fixkou si naňho napíše svoje meno, ako chce, aby ho ostatní volali a pomocou špendlíka si ho pripne tak, aby tento obrázok bol ľahko viditeľný pre ostatných. Párový obrázok pexesa môžeme s výhodou využiť na iné aktivity - vytváranie skupín losovaním, rozmiestnením obrázkov okolo stola pri obede, aby si každý našiel svoje miesto a aby sa skupina náhodne pri obede premiešala.

4. možnosť:

Na papieriky napíšeme známe rozprávkové alebo filmové dvojice (Mach a Šebestová, Pat a Mat, Holmes a Dr. Watson, Dempsey a Makepeaceová, Janko a Marienka...). Účastníci si vylosujú papieriky a hľadajú svoju dvojicu.

VYTVÁRANIE MALÝCH SKUPÍN

1. možnosť:

Podľa počtu účastníkov si môžeme pripraviť 6 zodpovedajúcich si obrázkov, napríklad

- kostol, zvon, kalich, ikona, oltár, ornát.
- šesť druhov ovocia
- šesť druhov kvetov
- príbor, taniere, misky atď.

Ďalej postupujeme ako pri tvorení dvojíc.

2. možnosť

Pripravíme si kartičky rôznych farieb, šesť z každej farby. Účastníci si losujú kartičky a tvoria skupiny podľa farieb. Prípadne tieto kartičky môžeme rozdať pri vstupe a každý si na ňu zároveň napíše svoje meno a pripne si ju tak, aby bola viditeľná aj pre ostatných.

3. možnosť

Pripravíme si kartičky s výrazmi začínajúcimi sa rovnakým písmenom. Ďalej pokračujeme ako už bolo uvedené. Môže to byť aj šesť obrázkov, ktorých názvy sa začínajú rovnakým písmenom.

4. možnosť: Metóda Max a Rax

Pripravíme si kartičky s nápismi:

Max - otec         Rax - otec
Max - matka       Rax - matka
Max - dcéra        Rax - dcéra
Max - syn           Rax - syn
Max - vnuk         Rax - vnuk
Max - vnučka      Rax - vnučka

Pohlavie členov rodiny na kartičkách je náhodné a nemusí súhlasiť s pohlavím losujúcich. Kartičky pomiešame tak, aby nebolo vidieť nápisy a všetci si vyberú po jednej kartičke. Potom navrhneme, aby si každý našiel svoju rodinu. Každý otec si má sadnúť na stoličku, na jeho kolená matka, na jej kolená dcéra, ďalej syn, vnuk a vnučka. Samozrejme, že hľadanie prebieha vo vrave, nahlas a veselo. Keď sa už rodiny našli, môžeme pristúpiť k ďalším úlohám určeným pre takto vytvorené skupiny.