Metodické materiály

« Späť

Edukatívna pomôcka: Neviditeľný človek

Edukatívna pomôcka: Neviditeľný človek

Túžba dozvedieť sa ešte viac o počatom ľudskom živote doviedla členov občianskeho združenia Fórum života k myšlienke pripraviť novú edukatívnu pomôcku Neviditeľný človek. Môžete si ju kúpiť aj Vy, je vhodnou pomôckou pre školy, možno aj materské školy, pre budúcich rodičov či súrodencov. 

 

Táto edikatívna pomôcka má odvážny cieľ: chce prekvapiť silou faktu. Skladá sa zo šiestich veľkých kariet a z 28 malých kariet, ktoré sa k sebe priraďujú. Veľké karty zobrazujú reálne zábery ľudského života v maternici v rôznych časových obdobiach vývinu. Malé karty idú do detailov – slovne popisujú to, čo už je v ľudskom tele vyvinuté v rôznych štádiách. Cieľ je jednoduchý: priradiť kartu k takému obrázku, kedy je daná vlastnosť u človeka už prítomná. 

OBJEDNAJTE SI NEVIDITEĽNÉHO ČLOVEKA UŽ DNES!