Metodické materiály

« Späť

Ako čítať Bibliu 2

Ako čítať Bibliu 2

Nauč svoju skupinku, ako prakticky aplikovať to, čo si prečítate v Biblii!

Pomôcky

1. Biblia pre každého účastníka (aj Stará zmluva)
2. Písacie potreby a pracovný list pre každého účastníka - stiahnutie TU
3. Pokyny pre animátora na stiahnutie TU

Úvodná modlitba

Môžete zaspievať pieseň k Duchu Svätému a použiť túto modlitbu:
Duchu Svätý, prichádzame dnes na toto miesto a chceme sa nechať tebou viesť. Prosíme ťa, príď a zjednocuj nás, posilňuj nás vo viere, nádeji a láske. Príď a uč nás poznávať pravdu. Amen.

Aktivita (5 min.)

Každý účastník dostane pracovný list a pero. Ich úlohou bude napísať ich číselný odhad správnych odpovedí na nasledovné otázky. Za otázkou sa nachádza zaujímavosť o Knihe kníh:
1. Aký je denný náklad výtlačkov Biblie? Teda koľko kusov Biblie sa vytlačí priemerne za jeden deň?
Biblia je najpublikovanejšia kniha na svete.
Denný náklad Biblie je 32 876 výtlačkov, čo znamená, že každú sekundu sa vo svete vytlačí jedna Biblia.
Distribúcia Biblie v 20. storočí dosiahla úžasné rozmery. Štatistiky zahŕňajú vydanie celej Biblie, samostatné výtlačky Nového zákona a unikátne výtlačky Biblie v nárečiach, ktorými hovorí len malý počet kmeňov (v takých prípadoch bol niekedy vytlačený iba jediný kus). 
2. Do koľkých jazykov bola Biblia preložená?
Biblia je najprekladanejšia kniha na svete.
K dnešnému dňu je Biblia preložená do 2 036 jazykov a nárečí.
Podľa odborníkov sa vo svete používa okolo 3000 jazykov a nárečí. Z nich viac ako 1 500 používajú iba relatívne malé etnické skupiny. Niet pochýb o tom, že Biblia aj v našej modernej dobe zostáva bestsellerom. O žiadnu inú knihu nie je tak veľký záujem ako o Bibliu a žiadna kniha nie je preložená do toľkých jazykov. Biblia je skutočne Kniha kníh!
3. Ak by sme sa pozreli na rebríček predávanosti kníh, na ktorom mieste by sa umiestnila Biblia?
Biblia je najobľúbenejšie kniha na svete.
V literárnej histórii bolo veľa prác, ktoré sa stali vo svete bestsellermi, a záujem o ne trval niekoľko rokov. S ubiehajúcim časom však ich sláva vybledla. Biblia je bez akejkoľvek reklamy populárna už takmer 2 000 rokov, a aj dnes je bestsellerom číslo 1.
4. Ako dlho vznikala Biblia?
Biblia drží rekord za dobu svojho vzniku.
Knihy, ktoré tvoria Bibliu boli písané od 15. storočia p.n.l do 1. storočia n.l., teda viac než 1 600 rokov!
Najlepšieho „hádača“ odmeníme potleskom alebo inou vo vašom stretku zaužívanou formou.  Môžeš sa opýtať, či vie ešte niekto nejakú zaujímavosť o Biblii.

Vovedenie do témy (10 min.)

Diskusia:
• Koľkí z vás vyskúšali niektorý zo spôsobov čítania Svätého Písma? Ako vám to šlo?
• Ktoré metódy ste vyskúšali? Ktorá fungovala najlepšie? Ktorá bola pre vás najťažšia?
• Ak bolo pre vás ťažké čítať Bibliu, čím to bolo spôsobené?

Dnes sa budeme opäť zaoberať štúdiom Biblie, ale z iného uhla pohľadu.

*Štúdium, skúmanie (20-30 min.)

Otvorme si a prečítajme 2 Tim 3,16-17.
Tieto dva verše ste zrejme počuli už veľakrát. Väčšina ľudí ich používa vtedy, keď chce dokázať, že Biblia je inšpirovaná Bohom. Často však prehliadame to, čo nasleduje za týmto tvrdením.
Tieto verše hovoria, že Božie slovo je užitočné na viacero vecí. Uvedomil si si to už niekedy? Biblia nie je zbierkou bezvýznamných príbehov. Jej text sa nevzťahoval iba na čas, kedy vznikol – má význam aj dnes, pre nás.

Diskusia:
1. Na čo je podľa týchto veršov Písmo užitočné? „Na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti.“
2. Aký konečný cieľ sa tým sleduje? Na čo je to dobré? Odpoveď nájdeme vo verši 17:„Aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.“
Naše štúdium Písma by malo byť teda zamerané na jeden cieľ – priniesť do našich životov zmenu. Bibliu nečítame iba preto, že nám to Boh prikázal, alebo preto, že nám to hovorí kňaz, alebo preto, aby sme mali pocit, že sme dobrí kresťania, ktorí si plnia svoje kresťanské povinnosti. Čítanie Svätého písma nás má meniť.
Pozrime sa teraz detailne na to, k čomu nám má Biblia poslúžiť.

UČENIE

Biblia učí veľa vecí, ale jej cieľom nie je podávať presne historické či vedecké poznatky. Čomu nás teda učí? Odpoveď nájdeme v Rim 15:4. Prečítajte si tento verš.
Diskusia:
1. Čo je cieľom učenia, ktoré Biblia podáva? Nádej
2. Spomínaš si na situáciu, keď si sa z Biblie niečo naučil? Čo to bolo?

KARHANIE, USVEDČOVANIE

V Starej zmluve sa slovo karhanie spájalo s predstavou niečoho horkého, trpkého. Konfrontácia a karhanie bývajú často trpké, ale ich cieľom je priniesť zmenu, vylepšenie, posun vpred.
Písmo nevzniklo na to, aby nás obviňovali, alebo urážalo, ale na to, aby nás prebudilo a podnietilo k zmene. Biblia nie je kniha typu „poraď si sám“, ale ak Božiemu slovu otvoríme srdce a prijmeme ho, navždy nás zmení.
Diskusia:
1. Spomínaš si na situáciu, keď si cítil, že ťa Božie slovo karhá a usvedčuje z niečoho nesprávneho?
2. Malo toto karhanie pozitívny vplyv na tvoj život (aj keď samotné napomenutie nemuselo byť príjemné)? Posunul si sa niekam vpred?

NÁPRAVA

Toto slovo má podobný význam ako karhanie. Keď čítame Bibliu, často si uvedomujeme, že potrebujeme v živote čosi napraviť.
Prečítajme si Sk 2:36-38.
1. Aká pravda zaznela z Petrových úst vo verši 36? že Ježiš je Mesiáš
2. Aký vplyv to malo na ľudí? Bolesť im prenikla srdcia, boli zasiahnutí týmto slovom
3. Akú otázku položili Petrovi? „Čo máme robiť?“


Dobrovoľná aktivita:

Ježiš a Biblia
V evanjeliách sa stretávame s tým, že Ježiš citoval Bibliu (samozrejme, že iba Starú zmluvu ). Prečítajme si o situáciách, v ktorých Ježiš citoval Božie slovo, a skúsme nájsť odpoveď na otázku „prečo“. Chcel svojich poslucháčov povzbudiť, poučiť, pokarhať?
Ak chceš ušetriť čas, rozdeľ účastníkov do 3 skupín a každej prideľ jednu z nasledujúcich situácií.

a) Lk 24,25-27
• O akú situáciu išlo?
• Prečo Ježiš použil Božie slovo? Čo bolo jeho cieľom? poučiť, povzbudiť, dať nádej
• Text hovorí, že im vykladal proroctvá, ktoré o ňom svedčili. Viete povedať aspoň niektoré?
(na Ježišovi sa splnilo vyše 200 proroctiev, spomeňte teda aspoň tie najznámejšie)
- napr. Ž 22 – o jeho odev budú losovať, prebodnú mu ruky a nohy, posmech
- Zach 9:9 – vstúpi do Jeruzalema na osliatku
- Iz 53 – predpoveď hroznej smrti, zomrie spolu so zločincami, bude mať honosný pohreb

b) Mk 7,6
• O akú situáciu išlo?
• Prečo Ježiš použil Božie slovo? Čo bolo jeho cieľom? pokarhať farizejov a nastaviť im zrkadlo, docieliť ich nápravu

c) Lk 4,8
• O akú situáciu išlo?
• Prečo Ježiš použil Božie slovo? Čo bolo jeho cieľom? Použil Božie slovo ako zbraň proti diablovi a jeho klamstvám
Pri čítaní Biblie by sme si mali vždy položiť otázku „čo mám robiť“?

VÝCHOVA V SPRAVODLIVOSTI

k chceš vedieť programovať internetové stránky, študuješ programátorskú literatúru a možno ideš študovať informatiku. Ak chceš byť inžinierom, ideš študovať na strojnícku fakultu. Ak chceš byť husľovým virtuózom, chodíš na hodiny k dobrému hudobnému majstrovi.
To isté platí aj v duchovom živote: chceš vedieť, ako nábožne žiť? Študuj Bibliu a život Ježiša, nášho Majstra.
Výchova si vyžaduje poriadok a disciplínu. Nemôžeme očakávať, že si raz za týždeň niečo zbežne prečítame z Biblie, a náš život sa zmení. Bude na to treba čas, tréning a Božiu milosť.

*Praktická aplikácia (15 min.)

Čo mám robiť?

Vyber stať z Písma, ktorá je podľa teba vhodná pre tvoju skupinu. Možno si si všimol, že majú problém s ohováraním, vzájomným porovnávaním, alebo so súrodeneckými vzťahmi. Daj účastníkom súradnice, počkaj, kým si všetci vyhľadajú daný text a povedz im, aby si ho sami 2-3 razy prečítali. Potom im daj cca. 5 min. na premýšľanie nad otázkou „Čo mám robiť?“ Odpoveď si zapíšu do pracovného listu. Na záver sa porozprávajte o tom, ako si účastníci odpovedali na otázku, čo majú robiť. Ak je to pre niekoho príliš osobné, stačí ak povie, či ho to slovo zasiahlo a či sa rozhodol urobiť nejakú zmenu.
Niekedy sa nám môže zdať, že nedokážeme nájsť posolstvo, ktoré by sme si z daného textu mohli vziať. Môže to byť spôsobené tým, že textu celkom nerozumieš. Neponáhľaj sa, prečítaj si ho viackrát. Pros Ducha Svätého, aby ti pomohol porozumieť a popros niekoho, komu dôveruješ, aby ti text vysvetlil.
Ak chceš účastníkov povzbudiť k čítaniu Božieho slova, alebo ak nebudú chápať, prečo je dobré učiť sa Božie slovo naspamäť, môžeš im povedať toto malé prirovnanie:

S čítaním Božieho slova je to ako s pečením chleba alebo koláča. To, že si do cesta pridal droždie alebo kypriaci prášok, zistíš až vtedy, keď ho vložíš do rozpálenej pece. Až vtedy sa naplno ukáže jeho význam. V ceste sa spustí reakcia, ktorá spôsobí, že bochník narastie a získa príjemnú chuť. Božie slovo je ako droždie. Keď objavíme pasáž, ktorej nerozumieme, sme znechutení a zdá sa nám, že čítať ho je zbytočné. Keď ale príde správny čas, napr. životná skúška alebo problém, oheň Ducha Svätého dá Slovu v nás vykysnúť a vtedy sa prejaví jeho moc. Výsledok bude porozumenie a pokoj, ktoré sú také dobré ako čerstvo upečený chlebík.
Preto má zmysel učiť sa niektoré citáty naspamäť. Duch Svätý nám ich v príhodnú chvíľu pripomenie a dá svetlo v nepriehľadnej situácii.

Otázka na zamyslenie:
Stalo sa ti už, že ti v nejakej situácii napadol verš z Písma, ktorý bol odpoveďou na vzniknutý problém?

Záverečná modlitba

Modlite sa za to, aby si účastníci vybudovali vrúcny vzťah k Božiemu slovu a pravidelne ho čítali. Modlitbu môžete ukončiť spoločným čítaním niektorého žalmu.
 

Texty označené *: Copyright [2013] Kids Sunday School Place, Inc.

Used by permission www.kidssundayschool.com