Metodické materiály

« Späť

Kurz vedenia skupiniek

Kurz vedenia skupiniek

Keď chceš aby vyše spoločenstvo, stretko alebo skupinka rástla potrebuješ rásť ty ako vedúci a potom potrebuješ dobre viesť aj druhých. V tomto kurze je zachytených niekoľko aspektov spoločenstva, ktoré ľuďom poskytujú duchovné nasýtenie a rast, zásady spoločenstva, povinnosti a úlohu vedúceho a niektoré prvky rastu skupinky a vzniku nových spoločenstiev. Materiál bol prevzatý, upravený a vydaný pre vnútornú potrebu malých spoločenstiev.

 

Kurz nájdete na stránke spoločenstva Martindom: 

Úvod

1. téma: Úloha cirkvi
2. téma:Ježišov príklad
3. téma: Prvá cirkev
4. téma: Učiť sa pomocou vzťahov
5. téma: Vzdelávanie vodcov
6. téma: Multiplikácia učeníkov
7. téma: Rast skupinky
8. téma: Výuka vedúcich skupiniek
9. téma: Typické stretnutie skupinky
10.téma: Biblický rozhovor
11.téma: Problémy pri rozhovore
12. téma: Zdieľanie sa a orodovanie
13. téma: Prekonanie zábran
14. téma: Čas spoločnej modlitby 
15. téma: Zvelebovanie a oslava Pána
16. téma: Spoločenstvo
17. téma: Vybudovanie vzťahov
18. téma: Spoznanie potrieb ľudí
19. téma: Starať sa o ľudí 
20. téma: Jednať múdro
21. téma: Kristus - hlava
22. téma: Kresťanský vedúci a autorita
23. téma: Zodpovednosť vodcu
24. téma: Viesť príkladom
25. téma: Viesť učením
26. téma: Služobníci

Ukončenie

Záver

Odporúčaná literatúra

Autor: Branislav Škripek