Celý profil
,,Keď teda vy, ... viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia." (Lk11,13)

anna patrí aj do:

Priatelia

Štefan Hrbček
Anna Vaclavova
Eva Vráblová
Klaudia Čavajdová
Otília Ferenčíková
Jarmila Haragová
Marcela Bagínová
Mária-Irma Danieliszová