Profil farnosti

Farnosť Martin - mesto
35 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Kamil Lieskovský, farár, dekan
Kapláni:
Rudolf Michút
Dominik Galis
Kontaktné informácie