Profil farnosti

Farnosť Martin - mesto
35 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Kamil Lieskovský, dekan
Kapláni:
Ing. Michal Žiaran
Mgr. Juraj Jendrejovský, duch. spr. nemocnice
Kontaktné informácie