Celý profil
,,Keď teda vy, ... viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia." (Lk11,13)

anna patrí aj do:

Priatelia

Štefan Hrbček
Marcela Bagínová
Anna Vaclavova
Mária-Irma Danieliszová
Eva Vráblová
Mária Künzl
Lucka kubisová
Klaudia Čavajdová