anna sojková

,,Keď teda vy, ... viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia." (Lk11,13)
Záľuby: