« Späť

História farnosti UDAVSKÉ

História farnosti UDAVSKÉ

História farnosti UDAVSKÉ

Farnosť Udavské sa spomína v schematizme Košickej arcidiecézy ako starobylá.V minulosti bola súčasťou zemplinského archidiakonátu.Dnes patrí v rámci Košickej arcidiecézy do dekanátu Humenné.Pozostáva z farskej obce Udavské a filiálky Veľopolie.K tomuto zloženiu došlo po odčlenení dnes už farností Ľubiša a Vyšný Hrušov.Správcom farnosti je od 01.07.2013 Mgr.Vincent Dráb, rodák z Belej nad Cirochou.Farská budova bola postvená počas pastorácie Dr.Štefana Héseka  v roku 1936, rovnako i kostol Najsv.Trojice 1927, taktiež i Rímsko-katolícky kultúrny dom 1938.Ďalší kňazi , ktorí obývali novú faru boli po Dr.Hésekovi: Štefan Klasovský, Dezider Smith, Ladislav Deák, Ladislav Bartko , ICLIC.Peter Šalagovič.Nielen kostol , ale aj kaplnka na Kalvárii je miestom celebrovania sv.omší i pobožností krížových ciest .Kaplnka je najstaršou sakrálnou pamiatkou v obci z roku 1649.Druhou je socha sv.Jana Nepomuckého.Tieto pamiatky svedčia o dlhom vytrvaní v katolíckej viere farníkov.

Predchádzajúci