Životopisy svätých

Svätá Firmína, panna a mučenica /24. 11. 2017/ † okolo 303
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Sväté Flóra a Mária z Córdoby, panny a mučenice /24. 11. 2017/ † 856 Córdoba, Španielsko
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätí Vietnamskí mučeníci (Andrej Dung Lac a spol.) /24. 11. 2017/ † v rokoch 1625-1886
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Z dnešného evanjelia

Vy ste z Božieho domu urobili lotrovský pelech /24. 11. 2017/
Čítaj ďalej o Z dnešného evanjelia »

Životopisy svätých

BL. MICHAL PRO /23. 11. 2017/ mučeník (1891-1927)
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Klement I., pápež a mučeník /23. 11. 2017/ * okolo 50 Rím † 97 (alebo 101) Rím (?) alebo Chersones, dnes ruiny pri Sevastopole, Krym (?) Pontifikát: 88/91 – 97/100 Význam mena: láskavý, mierny, pokojný (z lat.) Atribúty: kotva, kríž, kniha, palium
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Kolumbán Mladší (z Luxeuil, z Bobbia) /23. 11. 2017/ * okolo 542 Leinster (historická provincia), Írsko † 23. november 615 (?) Bobbio, Taliansko Význam mena: holub (lat.) Atribúty: medveď, slnko; vyobrazuje sa ako pútnik a žehnajúci Patrón psychicky chorých, pred povodňami; Írska, Bobbia
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Z dnešného evanjelia

Kiež by si spoznalo, čo ti prináša pokoj /23. 11. 2017/
Čítaj ďalej o Z dnešného evanjelia »

Životopisy svätých

Svätá Cecília Rímska, panna a mučenica /22. 11. 2017/ * okolo 200 Rím † 22. november 230 (?) tamtiež Patrónka hudobníkov a spevákov
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Z dnešného evanjelia

Prečo si nedal moje peniaze peňazomencom? /22. 11. 2017/
Čítaj ďalej o Z dnešného evanjelia »
Ukazujem 1 - 10 z 1 685 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 169

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
20 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie