Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

« Späť

Životopisy svätých

Svätá Klára od Kríža z Montefalca, opátka /17. 8. 2019/ * asi 1268 Montefalco, Taliansko † 17. august 1308 tamtiež

Svätá Klára od Kríža z Montefalca, opátka Táto svätica sa narodila v roku 1268 v obci Montefalco, blízko mesta Perugia, Taliansko. Mala o desať rokov staršiu sestru Giovannu, ktorá vstúpila do akéhosi kláštora, ktorý ani nebol kláštor, ale zišlo sa niekoľko dievčat, ktoré sa rozhodli žiť podľa rehoľných zásad. Nemali však žiadne schválenie. Ako šesť ročná vstupuje aj Klára do kláštora, lebo chcela nasledovať príklad svojej sestry. Každý sa nad tým čudoval, ako môže také malé dievča ísť do kláštora, ale aj napriek jej veku ju prijali. Postupne táto rehoľa musela prejsť určitým schválením, a tak v roku 1290 sa sestry rozhodli, že príjmu regulu sv. Augustína, takže sa z nich stali sestry augustiniánky. Klára postupne rástla, bolo to dievča mnohých čností. Avšak prežívala akúsi krízu. Cítila, že Boh nie je pri nej. A preto prosila Ježiša, aby aj ona mohla mať účasť na jeho utrpení. V roku 1291 jej sestra Giovanna zomrela a ju zvolili, napriek jej nesúhlasu, za predstavenú kláštora, ktorou zostala až do konca svojho života. Zodpovedná za komunitu viedla sestry po ceste k dokonalosti a život v kláštore budovala na základoch augustiniánskej regule. Za svätou Klárou chodili teológovia, biskupi, ktorí si od nej pýtali rady, pretože z nej vyžarovala veľká múdrosť. Keď mala asi 26 rokov, mala mystické videnie, v ktorom sa jej zjavil Ježiš. A ten jej hovorí: Chodil som po zemi a hľadal som osobu, ktorá by mi pomohla niesť kríž. A našiel som teba. Ak chceš, pomôž mi a zober môj kríž. Po tomto zjavení sv. Klára hovorila svojim spolusestrám, že ona prijala do svojho srdca Ježišov kríž. Vo svojom živote prežívala veľké utrpenie. Keď vo veku 40 rokov zomrela (1308), sestry, ktoré jej neverili, sa chceli presvedčiť, či hovorila pravdu, či naozaj mala vo svojom srdci kríž. Na druhý deň po jej smrti s povolením biskupa otvorili jej telo a vybrali jej srdce. A v srdci naozaj našli kríž. Dodnes sa tento kríž uchováva spolu so srdcom sv. Kláry aj s jej neporušeným telom v sanktuáriu sv. Kláry v Montefalcu. Jej sviatok sa slávi 17. augusta. Aj keď sa sestra Klára nedá napodobniť v jej osobnej skúsenosti, zostane navždy príťažlivá: predstavuje nevinnosť, ktorú Boh zožal skôr, ako by ju znetvorilo a skazilo bahno zeme a vyhradil si ju pre seba. V čistej postave sv. Kláry nájdeme našu stratenú nevinnosť, nájdeme pravú lásku a nadšenie pre Boha, poslušné odovzdanie sa, ktoré Bohu umožní formovať stvorenia pre svoju radosť. Zdroj:www.životopisysvatych.sk

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie