Modlitba k svätej

Svätá Otília, rehoľníčka
Čítaj ďalej o Modlitba k svätej »

Modlitba k svätej

Svätá Lucia, panna a mučenica
Čítaj ďalej o Modlitba k svätej »

Životopisy svätých

Svätá Lucia, panna a mučenica /13. 12. 2017/ * okolo 286 Syrakúzy, Sicília, Taliansko † 310 (?) tamtiež Význam mena: svetlá, žiariaca (lux – svetlo; z lat.) Atribúty: prebodnuté hrdlo, meč, lampa, fakľa, oči na tanieri Patrónka chudobných, slepých, kajúcich prostitútok, chorých detí, farmárov, sklenárov, tkáčov, sedlárov, čalúnnikov, krajčírov, elektrikárov, nožiarov, kočišov, školníkov, úradníkov, vrátnikov, tulákov, spisovateľov, notárov, advokátov; pri očných chorobách, slepote, úplavice, bolestiach hrdla, pri infekčných chorobách
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätá Otília, rehoľníčka /13. 12. 2017/ * odhaduje sa medzi rokmi 662-668, Alsasko † 720 Mont st. Odile
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Z dnešného evanjelia

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate /13. 11. 2017/
Čítaj ďalej o Z dnešného evanjelia »

Modlitba k svätej

Guadalupská Panna Mária
Čítaj ďalej o Modlitba k svätej »

Životopisy svätých

SV. JANA FRANTIŠKA FRÉMYOT DE CHANTAL /12. 12. 2017/ manželka, matka a zakladateľka rehole (1572 - 1641)
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Guadalupská Panna Mária /12. 12. 2017/
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätý Finian z Clonardu, opát /12. 12. 2017/ * Írsko (?) † 549 Clonard, Írsko
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »

Životopisy svätých

Svätá Abra, panna /12. 12. 2017/ v súčasnom Rímskom martyrológiu z r. 2004 sa spomienka na sv. Abru nenachádza * 342 Poitiers, Francúzsko † 360 tamtiež
Čítaj ďalej o Životopisy svätých »
Ukazujem 1 - 10 z 1 768 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 177

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
20 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie