« Späť

Kto v čích rukách je?

Kto v čích rukách je?

Rébus, ktorý ovplyvňuje dejiny Očakávania, radosť, eufória, oduševnenie, škodoradosť, zákernosť, ale i sklamanie, frustrácia, odpor, nenávisť, nezáujem či ľahostajnosť. Túto širokú škálu pocitov a postojov vie „vyčariť“ politika.

Politika, resp. rozhodnutia našich politikov, či chceme alebo nie, ovplyvňujú náš každodenný život. Či už ide o rast cien, daní, podmienky na vytváranie pracovných miest, to, aké sú a aké budú dôchodky, atď. Dá sa tvrdiť, že sme v rukách politikov, ktorí o nás rozhodujú. Natíska sa tu otázka: A v čích rukách sú oni? V rukách rôznych lobistických, záujmových a finančných skupín? Ktovie, koľkí áno, ale viem, že všetci môžu byť v rukách toho, ktorý je zdrojom všetkej moci, autority, služby a dobra – v rukách Boha. A to je pre zmenu v našich rukách. Málokto z nás dennodenne ovplyvňuje politické rozhodnutia, ale to, čo môžeme – a máme robiť, je modlitba za tých, ktorí tak robia a nesú za to zodpovednosť.

Prečo sa vlastne za nich modliť? Aby sme boli bohatí? Úspešní? Nie!!! – Preto, lebo to je Božia túžba. Naše dobro a dobro našej krajiny Bohu leží na srdci oveľa viac ako komukoľvek z nás. Boh túži, aby sme namiesto odsúdenia hovorili jemu o nich. Túži počúvať a prijímať naše modlitby za politikov, aby ich mohol viesť, požehnávať, aby tak naša krajina bola múdro a spravodlivo vedená, pre spoločné dobro všetkých, zvlášť tých najzraniteľnejších. Modlitbovým adoptovaním si konkrétneho politika môžeme tomu napomôcť.

„Nie politici, ich jednania, dohody a rozhodnutia za zatvorenými dverami, ale ľudia, ktorí prebývajú pred Bohom a ktorí sa modlia, ovplyvňujú beh dejín“. Po tejto voľnej citácii z misijnej kázne o modlitbe mi nedá, píšuc o modlitbe, ňou aj ukončiť. A tak všeobecne zakončím slovami, ktorými Cirkev volá k Bohu počas liturgie Veľkého piatku a prihovára sa za tých, čo spravujú štát:

„Modlime sa za tých, čo spravujú štát: nech náš Boh a Pán vedie ich mysle a srdcia, aby podľa jeho vôle pracovali za pravý pokoj a slobodu pre všetkých“.
Všemohúci a večný Bože, v tvojich rukách sú ľudské srdcia i práva národov; dobrotivo pomáhaj tým, čo nás zákonite spravujú, aby všade presadzovali pravý pokoj, blahobyt ľudu a náboženskú slobodu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Jozef

Ilustračný obrázok zdroj internet:
http://theimplantedword.files.wordpress.com/2012/10/hands.jpg

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Boh je nad všetkým a keď národ odpadáva od Boha, prichádza aj trest, niekedy v podobe tvrdej vládnej ruky. Boh je však totálne zvrchovaný a kresťan si toto musí uvedomiť. Preto nemý nikdy proti vláde vystúpiť, pretože každá vláda je od Boha:
Poslušnosť voči vrchnostiam. Pripomínaj im, aby boli poddaní vrchnostiam a mocnostiam, poslúchali ich, boli hotoví do každého dobrého diela, nikomu nezlorečili, neboli hašteriví, ale prívetiví, dokazujúc všemožnú miernosť všetkým ľuďom. (Títovi 3:1-2).
.......
Boh je nad každým panovníkom:
Mnohí vyhľadávajú priazeň panovníka, ale od Hospodina je právo pre každého. (Príslovia 29:26)
.......
Vladári si môžu zaumieniť rôzne postupy, ako spravovať štát, čo vykonať, ale Boh je ten, ktorý má nad tým moc:
Je veľa myšlienok v srdci človeka, ale rada (nariadenie) Hospodinova sa uskutoční. (Príslovia 19:21)
......
Napokon. Boh určuje beh sveta a to, ako ktorý panovník sa bude rozhodovať. Človek si myslí, že politici sa rozhodujú sami od seba, ale Boh nám oznamuje: Srdce kráľovo je v ruke Hospodinovej ako vodné toky, vedie ho, kamkoľvek chce. (Príslovia 21:1).
......
Preto, ak by sme nesúhlasili s vládami, ak by sme sa hnevali na spôsob vládnutia, hneváme sa na tým pádom na Boha, ktorý to má všetko pevne v rukách. Radujme sa z tak mocného Boha a tešme sa z Jeho slova znovu a znovu: Srdce kráľovo je v ruke Hospodinovej ako vodné toky, vedie ho, kamkoľvek chce. (Príslovia 21:1)...
Odoslané 7.8.2013 2:15.