« Späť

ANJELI PRIŠLI ŽAŤ

ANJELI PRIŠLI ŽAŤ

 

Anjeli prišli žať, keď vrelo vo včelíne.

Džbán mali pod stromom, v zelenej ďateline.

 
A nám sa pozdalo, že z neba na klasy
zľahunka povieva dych lásky belasý.
 
Vše jeden z anjelov sa dotkol teplej pôdy
nohou a z krčaha napil sa čistej vody.
 
Líca mal červené ako pol jablka,
ktoré nám v kompóte pol líca ponúka.
 
Zdvihol si kosák, odletel, a v tom už iný
stál v tieni mriežkovom uprostred ďateliny.
 
Zavše tam zastali všetci tí anjeli
a potom spoločne ďalej žať leteli.
 
Na bielom zápästí visel im košík biely
s kláskami zlatými jak vyrojené včely.
 
(FRANCIS JAMMES)