Profil farnosti

farnosť Gaboltov
10 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
P. František Boldy, CSsR
Kapláni:
P. František Romaňák, CSsR
P. Jozef Novák, CSsR
P. Ján Zoričák, CSsR
Kontaktné informácie