Profil farnosti

Návrat na úplnu stránku

farnosť Gaboltov

farnosť Gaboltov
10 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
P. František Boldy, CSsR
Kapláni:
P. František Romaňák, CSsR
P. Jozef Novák, CSsR
P. Ján Zoričák, CSsR
Správca stránok
František Boldy
Webové sídla
http://gaboltov.rimkat.sk
E-mailové adresy
gaboltov@rimkat.sk
Adresa
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Gaboltov
Gaboltov 28
Gaboltov
086 02
Telefón
Pevna linka: 0544794133
Komentáre
Autogenerovane, doplnene

Služby

  • Sv. omse