« Späť

Ruženec

Ruženec

Keď sa povie ruženec, mnohým napadnú rôzne veci. Niekomu korálky, niekomu zdĺhavá modlitba ktorá sa opakuje dookola a niekto si ani nevie pod tým nič predstaviť. Mňa napadne, že je to mocná zbraň proti zlu, pripomenie mi to, že mám aj v nebi ďalšiu mamku, ktorá sa stará o mňa. Je to jednoduchá modlitba pre prostého a jednoduchého človeka, zároveň komplexná modlitba k našemu Pánovi Ježišovi Kristovi.

Nuž naozaj je to modlitba ku Pánovi Ježišovi Kristovi, aj keď si mnohí myslia niečo iné. Blahoslavený pápež Ján Pavol II. bol známym obľubou tejto modlitby ako aj doslova až mottom Totus Tuus, čo znamená celý tvoj. To totus tuus predstavuje modlitbu sv. Bonaventúru ktorá znie: Som celý Tvoj a všetko, čo mám, je Tvoje, môj najdrahší Ježišu, skrze Máriu, Tvoju svätú Matku. Povedal by som, že táto modlitba vystihuje podstatu aj modlitby ruženca, alebo sa v nej napĺňa.

Modlitba ruženca má svoju dlhú históriu a doslova dnes už patrí k cirkevnej tradícii. Korálky ktoré držíme v rukách pri tejto modlitbe sú nám nápomocné pri modlení tejto modlitby a to v počítaní modlitieb. Táto modlitba sa nie náhodou označuje ako breviár laikov a doslova má na breviár náväznosť. Ruženec slúžil spočiatku ako náhrada pre rehoľníkov, ktorí boli negramotní a tak sa modlili miesto žalmov 150 krát modlitbu Otčenáš. Jedna modlitba na jeden žalm. Kým neboli korálky, slúžili často kamienky na odrátavanie modlitieb, ktoré boli už dopredu napočítané na 150. Podstatou je to, že človek sa môže koncentrovať na modlitbu a jej sa venovať. Nie počítaniu, ktoré ruší. Samotná modlitba Zdravas ako aj tajomstvá sa vyvinuli časom, ale korene modlitby sú niekde tu. Korálky sú zakončené krucifixom. Mne osobne pripomína obrovskú Božiu lásku k nám, že samotný Boh sa obetoval za nás. Ako je písané v Jánovom evanjeliu:  Jn 3:16-17 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Zároveň aj víťazstvo a porážku satana. Sám Pán Ježiš povedal: Knieža tohto sveta je už odsúdené. Krucifix, teda kríž s Pánom Ježišom je pripomienka u mňa na tieto veci: Božiu lásku, obetu za mňa a vykúpenie. Nechápavý však povie, že sme blázni, keď uctievame kríž, kde zomrel náš Spasiteľ. Pre takého človeka to je ako keby sme uctievali kladivo, ktorým bola ubitá na smrť naša mama napríklad.

 Ruženec nosievam vždy na krku. Každý kto má pozná osobne, vie, že mám skoro vždy ruženec na krku zavesený. Najmä v spoločnosti. Okrem pripomienky na tieto veci, ktoré som napísal už, je to často aj dobrá vec, ako začať samotnú debatu o ruženci.

 Ruženec sa teda ako tzv. breviár laikov, môžeme modliť doslova ako breviár, liturgiu hodín či tak hovorovo povedané hodinky. Ráno začneme modlitbou Anjel Pána a jedným desiatkom, potením krvi v Getsemanskej záhrade. O deviatej sa pomodlíme desiatok v ktorom bol Pán Ježiš bičovaný a tŕnim korunovaný, o dvanástej po modlitbe Anjel Pána sa pomodlime desiatok v ktorom Pán Ježiš nesie kríž. O tretej sa pomodlíme desiatok kde Pán Ježiš umiera na kríži. O tretej hodine by sme sa mali modliť Krížovú cestu. Modlitba ruženca v bolestných tajomstvách doslova zahŕňa krížovú cestu, takže ruženec sa môžeme pomodliť aj miesto krížovej cesty. Je to úžasná modlitba pre jednoduchých ľudí. Potom čo blahoslavený Ján Pavol II. sa odvážil doplniť modlitbu ruženca o tajomstvá svetla, máme pri sebe aj kompletné evanjelium.  Nič ďalšie už nám netreba. Pripomína nám udalosti zo života Pána Ježiša a Panny Márie nad ktorými keď rozjímame, stávame sa doslova duchovnejšími bytosťami, lebo nás privádzajú bližšie k Pánovi Ježišovi. Prináša to mnoho svetla človeku do duše, veď v evanjeliách k nám hovorí sám Pán Ježiš Kristus. Človek rozjíma nad toľkými vecami donekonečna a nikdy ich úplne nepochopí, čo ho privádza do úžasu. Ak sa človek podujme k modlitbe ruženca a prekoná prvotné ťažkosti, určite nebude ľutovať a časom v nej nájde aj zaľúbenie. Modlime sa však vždy správne. Modlitbu nemajme len na perách, ale najmä v srdci! A srdce ako vravíme v kostoloch majme u Pána, lebo kde je naše srdce, tam je aj náš domov!

Článok je z môjho blogu http://miroconka.blog.cz/1110/ruzenec