Profil farnosti

farnosť Košice – Dóm sv. Alžbety
80 zaregistrovaných užívateľov
3 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mons. ThLic. František Šándor
Kapláni:
dp. ThLic. Martin Harčár
dp. Mgr. Slavomir Engel
dp. Mgr. Peter Jurašek
Kontaktné informácie