blog - slovensky

« Späť

Naplnené očakávanie

Naplnené očakávanie

Každý, kto vyrastal v rodine vie, ako očakávanie narodenia dieťaťa zmení celý jej chod. Zrazu sa všetko točí len okolo toho človiečika, ktorý sa má narodiť. Akosi prirodzene idú do úzadia všetky ostatné veci. Nie preto, že by boli nedôležité. Jednoducho preto, že nás bude v rodine o jedného viac. A to mení naozaj všetko. Miesto v dome, naše vzájomné vzťahy, ktoré budú obohatené o ďalšieho člena rodiny, mení sa ekonomická situácia… Všetko.

A ak sa toto všetko mení v čase pred narodením dieťaťa, nezriedka sa po jeho narodení toho zmení ešte viac. Určite pribudnú povinnosti a s istotou ubudne spánku. Všetko sa točí okolo toho bezbranného uzlíka, ktorý potrebuje nepretržitú starostlivosť. A ak sme vnímaví, akosi nám pomaly dochádza, že nič, ale naozaj nič už nie je také, ako doteraz.

Tak nejako je to aj so slávením Vianoc. Narodí sa Dieťa, ktoré definitívne a navždy zmení život človeka. Veď si stačí prečítať len tých pár zmienok o jeho narodení v Betleheme. Mení sa život pastierov. Mení cesta mudrcov od Východu – teda spôsob ich života. Mení sa situácia na kráľovskom dvore v Jeruzaleme, kde o jeho narodení len počuli. Mení sa život Márie a Jozefa, ktorí sa ocitajú v nezávideniahodnej situácii, keď musia utekať, aby malému Ježišovi zachránili život. Jeho narodenie spôsobí takú spoločenskú zmenu, že svet prestane počítať vek od východu z Egypta či návratu z Babylonského zajatia; od založenia Ríma či jeho pádu. Narodenie Ježiša Krista je tak dôležitým okamihom dejín, takou nevysloviteľnou zmenou v živote ľudskej rodiny, že dejiny sa zrazu počítajú „pred“ a „po“ Kristovi. Moderne, snáď v domnení falošnej tolerancie či dedičstva totality, niektorí používajú radšej výraz „pred naším letopočtom“ či „nášho letopočtu“. Taká drobnosť a pritom tak dôsledná snaha vytlačiť Ježiša z ľudského života.

On sa stal Darom. Pre Teba. On sám je zvesťou o nekonečnej láske Boha k človeku. Áno, On prišiel, aby zmenil Tvoj život. Môj život. Život každého človeka.

Ak si pripomíname jeho narodenie slávením Vianoc, tak na tento rozmer nemôžeme zabudnúť. Ak sa zo slávenia Vianoc vytratí Narodenie Pána, stratia svoj význam. Znamenalo by to zabudnúť na toho, ktorý sa stal Darom z milosti a lásky Otca úplne zadarmo. Potom ľahko podľahneme pokušeniu kupovať stále drahšie dary a nimi merať veľkosť lásky. Ak zabudneme na Darcu, ktorý sa stal Darom, nebudeme schopní darovať sami seba, nedokážeme zmeniť naše ubolené vzťahy, vzdať sa pocitu krivdy a možno ani túžby po pomste. Ak sa zo slávenia Vianoc vytratí rozmer vytúženého príchodu Dieťaťa, stratíme zmysel pre túžbu konať dobro.

Veľmi Ti prajem, aby si nestratil citlivosť srdca. Aby si sa nebál žiť každý deň v roku to, čo slávime na Vianoce: stretnutie s Dieťaťom, ktoré svojou Láskou mení všetko.

Keď si v týchto dňoch pripomínaš jeho príchod, nezabudni sám, sama sebe pripomenúť aj to, že prichádza, chce prísť aj do Tvojej rodiny práve preto, aby všetko bolo inak, aby už nič nebolo také, ako doteraz. Neprichádza preto, aby si bol milý či milá len pár dní. Nechce prísť preto, aby si z Tvojho domova vyhodil lásku spolu so stromčekom. Ani preto, aby Tvoja dobrota pominula spolu so snehom. Ježiš prichádza, aby v Tvojom srdci spravil podstatnú zmenu. Skús malého Ježiša obdarovať. Skús počas celého roka nezabúdať, že jeho životný štýl môže a má byť aj tým Tvojím.

Práve Vianoce – Narodenie Pána – Ti pripomínajú, že víťazstvo sa nedosahuje násilím, ale láskou. Nie šliapaním po druhých, ale poníženosťou. Nie nafukovaním sa a prázdnym dokazovaním moci, ale pokorou. Áno, sú to všetko čnosti, ktoré sa tomuto svetu zdajú slabé, neúčinné a možno aj bláznivé. No sám Boží Syn Ti svojím narodením ukazuje, aké sú mocné, dôležité a múdre. On, ktorý zanechal svoju nebeskú slávu sa stal bezbranným dieťaťom, aby si sa nebál k nemu priblížiť. Všemohúci sa stal bezmocným. Kvôli mne, kvôli Tebe.

Chcem Ťa pozvať. Nájdime si čas; len pár chvíľ. Zamyslime sa spolu nad týmto tajomstvom. Možno Ťa pohľad na Dieťa uložené v jasliach zrazí na kolená tak, ako mňa. Možno sa tak z vďačnosti staneš dosť malým, aby si prosil o odpustenie. A možno sa na tých istých kolenách staneš dosť veľkým na to, aby si nielen prosil, ale aj dával odpustenie tým, ktorí Ťa ranili. A Tvoj život už nikdy nebude ako predtým, lebo objavíš, že pokojná radosť z odpustenia a dar trpezlivej lásky je viac, ako úzkoprsá túžba po pomste či sebazničujúci postoj nenávisti.

Nech novonarodený Boží Syn premení Tvoj život v stretnutí s Ním.

O tento dar prosím pre Teba pri jasličkách. K tomu Ti so srdca žehnám a vyprosujem milostiplné prežitie sviatkov Narodenia Pána a mnoho pokoja v srdci počas celého nastávajúceho roka.