blog - slovensky

« Späť

Výzva

Výzva

Sestry Služobníčky Najsvätejšej Eucharistie z Iraku posielajú toto posolstvo (preklad trošku kostrbatý, ale zmysel dáva) :

V súčasnosti je viac mučeníkov ako v prvokresťanskej dobe. 

Mesto Qaraquosch na severe padlo, ISIS systematicky odtína hlavy deťom. 

Je to mesto, v ktorom sme. 
ISIS zatlačila kurdské sily (peshmeras) a teraz je na 10 minút od nášho tímu, kde bojujeme o prežitie a máme aj potravinové konvoje. 

Tisíce utiekli minulú noc do Erbilu. OSN evakuovala svoj personál v Erbile. 
Naša skupina tu zostane. Vaša modlitba je absolútne potrebná. 

Prosíme vás, modlite sa neprestajne za ľud severného Iraku pred strašným vzostupom a terorom ISIS a jeho extrémistov, ktorí majú za cieľ masové konverzie alebo smrť všetkých kresťanov tejto oblasti. 

Vyzývam vás teda, a zapájam sa skutočne neignorovať túto poštu, ani ju nepotláčať. 

Posielajte priateľom, kresťanom, ktorých poznáte. 

Posielajte ju modlitbovým skupinám, posielajte ju vašim pastierom, kňazom, žiadajte, aby sa modlili počas slávenia eucharistie na tento úmysel. 

Prosím vás, zaistite, aby boli špeciálne modlitby na úmysle týchto strašných udalostí. 

 

Musíme sa skutočne spojiť v modlitbe za našich bratov, modlite sa a proste o modlitbu ostatných.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Pochválený buď Ježiš Kristus! Pripájam sa modlitbou sväteho ruženca za trpiaci ľud severného Iraku. Sr.Alžbeta MB-OFS Svätej Rodiny.
Odoslané 20.2.2015 23:35.
"Všemohúci Bože, ty si darca pokoja. Stojíme tu preto pred tebou a prosíme:

Príď na pomoc svetu, ktorý je zasiahnutý násilím, a daruj ľuďom mier. Posilňuj v srdciach všetkých, ktorí majú zodpovednosť za tento svet, odvahu brániť skutočnú spravodlivosť, slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí. Upevňuj odhodlanie všetkých, ktorí nasadzujú svoje sily v boji so zlom. Uzdrav srdce mužov i žien, ktorí zaslepení nenávisťou a sebectvom neváhajú použiť násilie pre dosiahnutie svojich cieľov. Prebuď v nás vnímavosť pre trpiacich i ochotu pomáhať im. Nauč nás odpúšťať tým, ktorí sa proti nám previnili, a prosiť za odpustenie tých, ktorým sme my sami ublížili.

Prosíme ťa, Bože, vyslyš nás skrze nášho Pána Ježiša Krista, lebo on nám otvoril cestu do tvojho kráľovstva pokoja. AMEN"

www.modlitba.sk
Odoslané 10.3.2015 9:14.
Boh bude s nimi, zotrie im každú slzu z očí a smrť už viac nebude,ani smútok, ani plač, ani bolesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo. Zjv.21,3-4
Odoslané 4.6.2015 10:51.