Wall - najnovšie

Ukazujem 0 výsledkov.

Profil na Mojej Komunite

farnosť Nitra - Dolné mesto
24 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mons. Pavol Zahatlan
Kapláni:
Peter Mišovič
Výpomocný duchovný: Mons. Gašpar Fronc, Andrej Filin
Kostol sv. Michala: Anton Ďatelinka
Kontaktné informácie

Žiadosti o členstvo

Nenašla sa žiadna požiadavka.
Užívateľ  
Nenašla sa žiadna požiadavka.
Ukazujem 0 výsledkov.