Blog

« Späť

Nad evanjeliom z dnešnej prvej adventnej nedele

Začal sa Advent- obdobie očakávania mystického príchodu Krista... A aj ja sa chcem podeliť s vami o to, čo ma oslovilo z dnešného evanjelia...

Dnešné evnajelium nám dáva do pozornosti posledný, súd, posledný advent, pred definitívnym príchodom Krista. 
Keď príde deň posledného súdu, nemáme mať sklonenú hlavu a strachovať sa.  Naopak máme ju zdivhnúť, aby sme videli Ježiša Krista,Sotéra– spasiteľa, vykupiteľa. So sklonenou hlavou nevidíme nič pekné... Nemajme strach z Krista.. Naopak pozrime mu z tváre do tváre keď príde...

Druhé, čo ma oslovilo z tohto evanjlelia je bdelosť a modlitba. Bdelosť srdca a modlitba. Túto bdelosť a modlitbu pekne reprezentujú Simeon a Anna, ktorí spoznali v dieťati, ktoré priniesli Jozef a Mária do chrámu Ježiša Krista...
 

Prajem vám požehnaný advent a každému želám po skončení tohoto adventu sme mohli spoznať v srdci, že sa narodil Spasiteľ