Blog

« Späť

Prijať pravdu o sebe

Najťažšie je prijať pravdu o sebe.

Najťažšie je prijať pravdu o sebe. Priznať si chybu, limity, hriechy... Reakcia typu ja taký nie som, je krycím manévrom, aby sme nemuseli ísť na svetlo, aby sme nemuseli odhaliť pravdu o sebe. Radšej zaujmeme postoj Pilláta, ktorý sa ohradzje vari som ja Žid? a pokračuje a čo je pravda??

Pred Ježišom, ktorý je Pravdou, naša pravda neobstojí. Boh nás ma prečítaných, pozná nás veľmi dobre. Pravda vás vyslobodí. Pravda ktorou je Kristus oslobodzuje, ale oslobodzuje aj prizanie si pravdy o sebe, čo je krok náročný, ťažký, no oslobodzujúci.

Pravdu o sebe spoznáme len na kolenách, pred Bohom. ďalej nám môžu pomôct ľudia cez ktorých Boh prehovorí, usvedčí. Je na nás, či dokážeme prijať pravdu, prijať kritiku, ktorá nie je na ničenie, zhadzovanie, ale na rast.

Pane otvor naše oči, aby sme dokázali spoznať pravdu o sebe samých. 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Adrian R
Pokoj vám,
Prijať pravdu je ťažké, ale ešte ťažšie je odpustiť si svoje pochybenia.
Odpustiť si to čo som urobil nedobré, nesprávne a pritom to bolo v mojej moci zmeniť to.
Je to čosi na čo treba mať veľkú odvahu a vieru. Poznanie seba samého sa potom odráža v sebavedomí a ak absentuje viera,tak sebavedomie klesá , ale viera dáva možnosť i napriek poznaniu krutej pravdy sa s problémom vysporiadať a napredovať.
Pravda, čo to je? Čosi čo má dve tváre, jednu tú ktorá mi pomáha kráčať vpred a druhú čo ma jej uvedomením stláča hlboko do beznádeje.
Prvá pravda je nutne napojená na vieru a tá druhá je iba o vlastnej bezmocnosti.
Človek sa nezaobíde bez oboch typov pravdy, Tá prvá ho "drží na vodou" a tá druhá ho brzdí vo vlastnej pýche.
Iba vyváženým postojom k pravde a so spoluúčasťou viery ame schopní napredovať. Nehľadajme iba jeden typ pravdy, ale nebojme sa pozrieť priamo i na druhý typ . Iba to nám prinesie vytúžený pokoj, pokoj v duši i v myslení.

Pokoj vám

Adrian
Odoslané 26.11.2012 12:02.