« Späť

Večer s otcom Caffarelom - 18.12.2017

Večer s otcom Caffarelom - 18.12.2017

Púštne modlitby „Keď sa vám vaše modlitby budú zdať neplodné, vaša túžba po Kristovi a vniknutí hlbšie do jeho lásky bude intenzívnejšia. Jeho milosť bude tým hojnejšia, čím väčšia bude vaša prázdnota a túžba.

4. List - 18.12.2017

 

Púštne modlitby

„Keď sa vám vaše modlitby budú zdať neplodné, vaša túžba po Kristovi a vniknutí hlbšie do jeho lásky bude intenzívnejšia. Jeho milosť bude tým hojnejšia, čím väčšia bude vaša prázdnota a túžba.

            Ako oceľ v ohni sa vaša láska ku Kristovi očistí v modlitbách, ktoré pripomínajú očistec. Nevšimli ste si, že často začínate modlitbu s veľkou túžbou nájsť v nej radosť, ktorú ste predtým prežili? To znamená, že sa modlíte nielen preto, aby ste sa páčili Bohu, ale aj pre vlastný zisk [...].

            Keď nám radosti modlitby budú odobrané, prijmime to s pokojom a trpezlivosťou. Nebuďme ako tí, ktorí počas celej modlitby čakajú iba na návrat radosti. Pripomínajú sa mi deti, ktoré na Štedrý večer nespia, ale načúvajú, či už sú darčeky pod stromčekom.

            Dúfam, že raz dospejeme k tomu, že budeme spokojní s tým, že naša modlitba je bez radosti. Vtedy si budete istí, že milujete Ježiša viac, než samých seba.

 

O. Henri Caffarel: úryvky zo „Zošitov o modlitbe“, č. 8 (júl 1958)