Nový formačný rok 2022/2023

Témy a terminovník udalostí END pre formačný rok 2022-23
Čítaj ďalej o Nový formačný rok 2022/2023 »

Naše spomienky na kardinála Jozefa Tomka

Vo veku 98 rokov nás dňa 8.8.2022 v Ríme opustil kardinál Jozef Tomko. Odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen.
Čítaj ďalej o Naše spomienky na kardinála Jozefa Tomka »

Božie narodenie

Vinšujeme Vám šťastné a veselé prežitie sviatkov Narodenia Božieho Syna, hojnosť milostí od malého Ježiška a všetko len to najlepšie aj v Novom roku 2022!
Čítaj ďalej o Božie narodenie »

Pápež František na Slovensku 12. - 15.9.2021

S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom
Čítaj ďalej o Pápež František na Slovensku 12. - 15.9.2021 »

„Hľa, ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta.“ Mt 28,20"

Vyprosujeme Vám hlboké prežívanie Veľkonočného tajomstva - smrti a zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista a pravú veľkonočnú radosť.
Čítaj ďalej o „Hľa, ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta.“ Mt 28,20" »

Gloria In Excelsis Deo!

Požehnané Vianoce plné lásky, pokoja a radosti od Ježiška, nášho Spasiteľa!
Čítaj ďalej o Gloria In Excelsis Deo! »

Nový formačný rok 2020/2021

Drahí manželia a duchovní poradcovia. S veľkou radosťou vám chceme predstaviť študijné témy na rok 2020/2021. Témy nám pripravil super región Francúzsko-Luxembursko-Švajčiarsko.
Čítaj ďalej o Nový formačný rok 2020/2021 »

Veľká noc s pápežom Františkom

Víťazstvo lásky pri koreni zla. Vatikán 12. apríla (RV) Kristovo zmŕtvychvstanie je „víťazstvom lásky pri koreni zla“, zdôraznil vo veľkonočnom posolstve Urbi et orbi pápež František. Už v predvečer pri vigílii v homílii upriamil pozornosť na potrebu dať nádeji a odvahe hlbší základ než len dobromyseľný optimizmus.
Čítaj ďalej o Veľká noc s pápežom Františkom »

Veľká noc 2020

Milí bratia a sestry, tohtoročné veľkonočné sviatky sa zapíšu do našich spomienok ale aj do dejín našej krajiny ako výrazne odlišné od tých predchádzajúcich. Niekoľko týždňov sa nekonajú verejné bohoslužby v našich chrámoch a teraz po prvýkrát sa neslávia ani verejné veľkonočné obrady. Vážnosť situácie si vyžiadala chrániť naše životy aj životy druhých. Mnohí sa pýtajú, ako máme žiť bez účasti na svätej omši, bez pristupovania k sviatostiam, no najmä bez Eucharistie? Odpoveď...
Čítaj ďalej o Veľká noc 2020 »

Urbi et Orbi: Víťazné zbrane sú modlitba a tichá služba

Stovky miliónov katolíckych veriacich celého sveta, a nielen oni, sa v piatok 27. marca o 18. hodine spojili prostredníctvom médií v modlitbe so Svätým Otcom Františkom, aby vyprosovali zastavenie pandémie Covid-19. Svätý Otec viedol modlitbu na prázdnom námestí sv. Petra a eucharistickú poklonu pod priečelím baziliky.
Čítaj ďalej o Urbi et Orbi: Víťazné zbrane sú modlitba a tichá služba »

Narodil sa Kristus Pán

Spolu s Máriou, nech velebí naša duša Pána, nech zažiari nám Betlehemská hviezda do nového rána. Pritúľme Božie dieťa na srdce svoje, ako nežná Matka povedzme Mu - STAŇ SA Ježiško tak, ako to chce srdce Tvoje. Želajme si navzájom, nech sú naše srdcia podobné Ježišovmu. Vtedy zavládne pokoj, keď pripodobníme svoje srdcia, srdcu Jeho, srdcu tichému a pokornému. Nežným hlasom Márie povedzme Ježiškovi ÁNO tomu zjednoteniu naších sŕdc v nevinnom srdiečku jeho, no nie len pre tú jedinú chvíľu Vianoc, lež neodvolateľne navždy pre večné nebo. Prajeme Vám pokojné a požehnané Vianoce.
Čítaj ďalej o Narodil sa Kristus Pán »

Večer s otcom Caffarelom - 18.6.2019

PREDNÁŠKA O. CAFFARELA PRE VEDÚCE PÁRY END Október 1958, Palác Chaillot, Paríž   D Ô LEŽITÁ CHVÍĽA MANŽELOV – MANŽELSKÁ MODLITBA   „Začnime od pochopenia kresťanského manželstva. Nie je to iba vzájomný dar muža a ženy; je to takisto dar Krista, zasvätenie manželského páru Kristovi. Manželský pár, ktorý sa sebe navzájom obetuje, otvára sa od tej...
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.6.2019 »

Večer s otcom Caffarelom - 18.5.2019

Čo by sme mali podniknúť, aby sme hlbšie pochopili tajomstvo Panny Márie a lepšie ho prežívali? Každý manželský pár a ekipa musí pouvažovať nad touto témou a dať si odpoveď. Hnutie zo svojej strany nám bude pomáhať rôznymi spôsobmi: zabezpečenie materiálov na zamyslenie, pozvanie k vzývaniu Panny Márie na našich každomesačných stretnutiach, pozvanie k veľkému...
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.5.2019 »

Spoločná sv. omša 19.05.2019 - Kežmarok

Pozývame vás na spoločnú sv. omšu v nedeľu dňa 19.5.2019 o 15:00 v kláštore sestričiek redemptoristiek. Po sv. omši bude agapé a čas na vzájomné sa zdieľanie radostí aj starostí. Tešíme sa na vás. FOTO tu...
Čítaj ďalej o Spoločná sv. omša 19.05.2019 - Kežmarok »

Toto je deň Krista Pána, radujme sa, Aleluja

Drahí bratia a sestry, požehnanú Veľkú noc! Dnes Cirkev obnovuje ohlasovanie prvých učeníkov: „Ježiš vstal z mŕtvych!“ A z úst do úst, od srdca k srdcu sa šíri ako ozvena pozvanie k oslave: „Aleluja! ... Aleluja!“
Čítaj ďalej o Toto je deň Krista Pána, radujme sa, Aleluja »

Večer s otcom Caffarelom - 18.4.2019

OVOCIE MILOSRDENSTVA   V našich ekipách nemôžu byť obmedzenia vo vzájomnej láske. Keď si jednotlivé manželské páry navzájom preukazujú lásku a pomoc, ich srdcia sa postupne rozvíjajú a ich láska z kroka na krok vychádza z blízkeho kruhu susedov na celé okolie a dokonca až po končiny zeme. Vzrast Cirkvi je dôležitá vec. Kristus je vo dne...
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.4.2019 »

Večer s otcom Caffarelom - 18.03.2019

„Pochádzam z katolíckej rodiny a chodil som do školy, ktorú viedli kňazi Rehole Panny Márie. Bol som praktizujúci kresťan, ale moja viera bola iba formálna. Až do toho pamätného dňa v marci 1923, úplne nečakane, pri čítaní knihy od môjho kolegu, sa Kristus stal pre mňa Niekým. Povedal by som, že sa všetko zmenilo. Kristus sa mi stal veľmi blízkym, ani na chvíľu som...
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.03.2019 »

Večer s otcom Caffarelom - 18.02.2019

NARODENIE HNUTIA - 25. Február 1939   Na dvadsiaty piaty február 2019 pripadá výnimočné výročie - osemdesiat rokov odo dňa, keď sa štyri páry prvý raz stretli v dome jedného z nich s O. Caffarelom. K čomu viedlo toto výnimočné stretnutie? Kto by nám mohol o tom lepšie porozprávať než P. Caffarel?   „Boh musí vnímať manželskú lásku ako...
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.02.2019 »

Večer s o. Caffarelom - 18.01.2019

PRÍĎ DUCHU SVÄTÝ   Tajomné stvorenie uvoľňuje modlitbu kresťana. Upriamuje a prináša ju k Všemohúcemu Otcovi. Sv. Pavol vysvetľuje tento úžasný dar takto: „Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi“. (Rim 8,26) Modlitba Ducha Svätého...
Čítaj ďalej o Večer s o. Caffarelom - 18.01.2019 »

Božie narodenie

Drahí priatelia,  nech tajomstvo narodenia Boha v ľudskom tele, ktoré prišlo na Zem z lásky k nám naplní naše srdcia novou nádejou, radosťou a nech Jeho svetlo bude svietiť každý deň nového roka v nás. S darom modlitby - Malgorzata a Joachim
Čítaj ďalej o Božie narodenie »

Večer s otcom Caffarelom - 18.12.2018

HOVOR, PANE, TVOJ SLUHA POČÚVA Vnútorná modlitba je duchovný vzťah lásky k Bohu. Vyjadruje sa v dialógu. Boh sa mi prihovára, ja ho počúvam a odpovedám mu. V tomto vzťahu je Boh na prvom mieste. Počúvanie jeho slov je základom modlitby a kresťanského života. Boh sa prihovára ľuďom. Hovorí k nim, lebo ich miluje a s každým z nich chce...
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.12.2018 »

Večer s otcom Caffarelom - 18.11.2018

Myšlienka O. Henri Caffarela: Každý deň sa odovzdajme Pánovi Miesto, aké vo vašom živote zaberá odovzdanie sa Bohu, je snáď dôležitejšie ako výhodný život, v ktorom je všetko dopredu dohodnuté. Ak dovolíte vášmu duchovnému životu odpočívať: modlitba, čítanie Božieho slova, regulárna Sviatosť zmierenia a Eucharistia, riskujete, že bude zanedbaný, lebo vám často chýba čas...
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.11.2018 »

Večer s otcom Caffarelom - 18.10.2018

VEČERADLO Deje sa niečo nové. Z každej strany počujeme o modlitbe. Časopisy, ktoré sa doteraz zaoberali spoločenským a politickým dianím, publikujú ankety o „rozjímaní“, „modlitbe“ a prezentujú „jogu“ a „zen“ ako techniku meditácie. Pestré časopisy opisujú malé modlitebné skupiny. A takým spôsobom sa môžeme stretnúť s článkom o „návrate modlitby“ , akoby...
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.10.2018 »

Večer s otcom Caffarelom - 18.9.2018

Kristus sa modlí za vás Ak Kristus vo vás žije, On sa vo vás aj modlí. Pretože život je pre Krista modlitbou. Nájdite ho, uchopte ho, osvojte si jeho modlitbu. Alebo skôr – keďže tieto slová dávajú veľký dôraz na vašu aktivitu – dovoľte, aby sa vás tá modlitba zmocnila, uniesla a potiahla k Otcovi. Ja som vám nesľuboval, že ju uvidíte; ja od vás žiadam len aby ste tomu...
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.9.2018 »

AKTUÁLNY STAV KANONIZAČNÉHO PROCESU O. HENRI CAFFARELA

Dnes by som Vám chcel predstaviť aktuálny stav kanonizačného procesu O. Henri Caffarela. Kým Vám predstavím to, čo sme už doposiaľ dosiahli, chcel by som pripomenúť apoštolský list pápeža Františka z 11. júla 2017 Maiorem hac Dilectionem vydaný formou motu proprio. Mnohí sa ma pýtali, či to motu proprio niečo pozmeňuje vo veci kanonizácie O. Caffarela. Nie, ten list nič...
Čítaj ďalej o AKTUÁLNY STAV KANONIZAČNÉHO PROCESU O. HENRI CAFFARELA »

Večer s otcom Caffarelom - 18.6.2018

List - apríl „Jeho počúvajte.“   Evanjelium nám podáva veľa Kristových slov, ale iba tri výpovede Otca. Aké cenné by mali  byť pre nás! Jedna z nich je rada, jediná rada, ktorú Otec dáva svojim deťom. S akou nesmiernou synovskou oddanosťou by sme ju mali prijať a s akou veľkou dôkladnosťou aplikovať. Tá rada, ktorá v sebe ukrýva tajomstvo...
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.6.2018 »

Večer s otcom Caffarelom - 18.5.2018

Rada starého farára   Keď som bol mladý, miništroval som v našej dedine pri starom farárovi. Trávil celé hodiny v modlitbe, v kostole. Raz, mal som asi štrnásť rokov, som mu povedal: „Pán farár, ja by som sa tiež chcel naučiť modliť sa.“ Odpovedal mi jednou vetou: „Mládenec, keď sa obraciaš na Boha, uvedom si, že On je tu a povedz mu: Pane, som Ti...
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.5.2018 »

Večer s otcom Caffarelom - 18.4.2018

List - apríl „Jeho počúvajte.“   Evanjelium nám podáva veľa Kristových slov, ale iba tri výpovede Otca. Aké cenné by mali  byť pre nás! Jedna z nich je rada, jediná rada, ktorú Otec dáva svojim deťom. S akou nesmiernou synovskou oddanosťou by sme ju mali prijať a s akou veľkou dôkladnosťou aplikovať. Tá rada, ktorá v sebe ukrýva tajomstvo...
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.4.2018 »

Večer s otcom Caffarelom - 18.3.2018

KRÍŽ alebo RADOSŤ   Vaše pokolenie našlo isté zásadné hodnoty. Svedčia o tom slová, ktoré sa bez prestania opakujú v rozhovoroch a činnosti: humanizmus, radosť, láska, rovnováha, rozkvet atď... A držíte sa týchto hodnôt. Predovšetkým pre vás samých, ale ak pre neveriacich, ktorí sú okolo vás. Dúfate, že ich tieto hodnoty oslovia a tým privedú...
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.3.2018 »

Večer s otcom Caffarelom - 18.2.2018

Žije stále, aby sa za nás prihováral (Hebr 7,25)   Nemusíte sa znepokojovať, keď si po zakončenej modlitbe spomeniete, že ste sa nemodlili za svojho muža/ženu, ani za svoje deti. Venovanie sa Bohu nikdy neznamená zanedbanie blízkych. To, čo dávame Jemu, nikdy nie je vzaté iným. Nechcem tým povedať, že modlitba za tých, ktorých máme radi nemá zmysel. Jednoznačne, je to naša...
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.2.2018 »

Večer s otcom Caffarelom - 18.1.2018

Na štyri verše ... Prijmite s trpezlivosťou, že niekedy na modlitbe zaspíte ... Pripomínam si niekoľko veršov Marie-Noel, ktoré som si kedysi opakoval pred spaním. Netýkajú sa len tých, ktorí sú na smrť unavení a zaspávajú počas modlitby. Aj keď oni pristanú najviac práve im. To sú tie verše:   Môj Bože, prameň sladkosti bez dna, Zaspávajúc – Ti...
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.1.2018 »

Narodenie Pána, Jn (1,1-14)

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha. A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
Čítaj ďalej o Narodenie Pána, Jn (1,1-14) »

Večer s otcom Caffarelom - 18.12.2017

Púštne modlitby „Keď sa vám vaše modlitby budú zdať neplodné, vaša túžba po Kristovi a vniknutí hlbšie do jeho lásky bude intenzívnejšia. Jeho milosť bude tým hojnejšia, čím väčšia bude vaša prázdnota a túžba.
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.12.2017 »

Večer s otcom Caffarelom - 18.11.2017

Prosíte ma, aby som napísal knihu s rozjímaniami. Ale naučte sa čítať z knihy, ktorú vám dal Boh: z vášho manželstva. Objavíte, že to, čím žijete má zmysel. Vaše manželstvo nie je len skutočnosť čisto ľudská, ale má nadprirodzený význam: je tu Ktosi, kto vám chce skrze manželstvo odhaliť svoje srdce, svoju naliehavú túžbu, ktorá tvorí medzi každým z vás a Ním...
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.11.2017 »

Spoločná sv. omša 28.10.2017

V sobotu 28.10.2017 sme sa opäť spoločne stretli nielen s Pánom Ježišom, ale aj s členmi a priaznivcami nášho Hnutia END. Sv. omšu slúžili pátri Martin a Jozef. Po sv. omši sme sa rozlúčili s p. Jozefom Novákom a poďakovali mu za päť rokov jeho obetavej služby Hnutiu END. Aj keď budeme od seba vzdialení, naďalej ostáva v našich srdciach a modlitbách :)
Čítaj ďalej o Spoločná sv. omša 28.10.2017 »

Večer s otcom Caffarelom - 18.10.2017

2. list - Vzdať sa... Pri modlitbe je najväčšou prekážkou pokušenie niečo dosiahnuť. Modlitba nie je dielom človeka, ktoré je možné ukončiť. Je súhlasom na rezignáciu. Možno preto vám robí toľko ťažkostí [...] Hľa, vy pri modlitbe: otvárate evanjelium, ale neodpovedá na vaše otázky, klopete, ale dvere sú zatvorené...
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.10.2017 »

Večer s otcom Caffarelom - 18.9.2017

Drahí manželia a duchovní poradcovia! Všetkých Vás srdečne pozdravujeme po dovolenkovej prestávke (už sa nám za vami cnelo) a s radosťou vám posielame niekoľko informácii: - Blíži sa ďalšie výročie odchodu O. Henriho Caffarela k Pánovi. Otec Henri zakončil svoju pozemskú púť ako 93-ročný, 18.9.1996 v dome modlitby v Troussures blízko Paríža. Vyplnil...
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.9.2017 »

Začiatok formačného roka 2017/2018

Dňa 9.9.2017 o 10.00 h sme začali nový formačný rok 2017/2018 úvodnou sv. omšou v kostole sv. Cyrila a Metoda v Poprade.
Čítaj ďalej o Začiatok formačného roka 2017/2018 »

Večer s otcom Caffarelom - 18.6.2017

Posledná časť úvahy O. H. Caffarela na tému: „Kresťanské manželstvo vo svetle manželstva Jozefa a Márie“.
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.6.2017 »

Piknik v Cíferi 11.6.2017

Dňa  11.6. 2017 o 11:00 sa konalo stretnutie naších rodín vo farskej záhrade v obci Cífer.  Začalo sa sv. omšou o 11:15 v obci Pác. Po sv.omši sa hodovalo vo farskej záhrade v Cíferi. Naše ratolesti sa vyšantili na preliezačkách a pohrali sa s ovečkami a kozičkami za ohradou. FOTO tu...
Čítaj ďalej o Piknik v Cíferi 11.6.2017 »

Večer s otcom Caffarelom - 18.5.2017

Pokračovanie úvahy O. H. Caffarela o téme: „Kresťanské manželstvo vo svetle manželstva Jozefa a Márie“ - Božia pedagogika.
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.5.2017 »

Večer s otcom Caffarelom - 18.4.2017

Pokračovanie úvahy O. H. Caffarela o téme: „Kresťanské manželstvo vo svetle manželstva Jozefa a Márie“ - Božia pedagogika.
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.4.2017 »

Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista

Radujme sa, veseľme sa, Pán Ježiš skutočne vstal zmŕtvych.
Čítaj ďalej o Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista »

Spoločná sv. omša 4.4.2017 o 16.00h

Milovaní, dňa 4.4.2017 o 16:00 (utorok) bude v kláštore sestier redemptoristiek v Kežmarku spoločná sv. omša. Všetci ste vítaní. Po sv. omši bude krátke posedenie pri káve.
Čítaj ďalej o Spoločná sv. omša 4.4.2017 o 16.00h »

Večer s otcom Caffarelom - 18.3.2017

Kresťanské manželstvo vo svetle manželstva Jozefa a Márie - pokračovanie...Dialóg Otca a Syna. Kde je Syn, tam je aj Otec, tam pretrváva odveký dialóg Syna a Otca. Dialóg lásky, vzájomný dar, communio Otca a Syna v jednote Ducha Svätého. A tak v rodine Jozefa a Márie, v ktorej prebýval Ježiš, žijú tri božské Osoby svojím veľkým, tajomným životom. Tak isto je to v každej kresťanskej rodine.
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.3.2017 »

Večer s otcom Caffarelom - 18.2.2017

„Kresťanské manželstvo vo svetle manželstva Jozefa a Márie“. Duchovná plodnosť- pokračovanie
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.2.2017 »

Večer s otcom Caffarelom - 18.1.2017

„Kresťanské manželstvo vo svetle manželstva Jozefa a Márie“. Duchovná plodnosť- pokračovanie
Čítaj ďalej o Večer s otcom Caffarelom - 18.1.2017 »

9. Ples rodín

Dňa 14.1.2017 Združenie DOMOV Kežmarok, Hnutie SVETLO-ŽIVOT a Equipes Notre-Dame zorganizovali "9. PLES RODÍN", ktorý sa konal v jedálni pri SOŠ (Garbiarska 1, Kežmarok). Ples sa začal svätou omšou o 16:00 v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku. Do tanca nám hral DJ Matúš Vízner.
Čítaj ďalej o 9. Ples rodín »

Vianočný pozdrav

Milovaní, blížia sa sviatky Božieho narodenia, kedy si budeme vzájomne rozlamovať oblátku, srdce sa opäť rozochveje, a ruky zacítia jej posvätnosť, aj keď je to len obyčajný chlieb. Dokonca aj vo vianočných stromčekoch - obyčajných stromoch z lesa - zacítime tajomnosť, a v prskavkách a svetielkach žiaru iného sveta. Zíde nám na um myšlienka, že naše manželstvo je v porovnaní s tým...
Čítaj ďalej o Vianočný pozdrav »
Ukazujem 1 - 50 z 110 výsledkov.
Položiek na stránku 50
z 3