« Späť

Božie narodenie

Božie narodenie

Drahí priatelia, 

nech tajomstvo narodenia Boha v ľudskom tele, ktoré prišlo na Zem z lásky k nám naplní naše srdcia novou nádejou, radosťou a nech Jeho svetlo bude svietiť každý deň nového roka v nás.

S darom modlitby - Malgorzata a Joachim