Alžbeta a Štefan Borecký  
Suchá hora 35
060 01 Kežmarok
+421-949-790-711
+421-52-4565920                                  
betkabor@gmail.com

 

 

Janka a Slavomír Petrulák
Slnečná 28
059 71  Ľubica
+421-915-512-765
+421-905-754-418
petrulak@gmail.com