« Späť

Večer s otcom Caffarelom - 18.10.2017

Večer s otcom Caffarelom - 18.10.2017

2. list - Vzdať sa... Pri modlitbe je najväčšou prekážkou pokušenie niečo dosiahnuť. Modlitba nie je dielom človeka, ktoré je možné ukončiť. Je súhlasom na rezignáciu. Možno preto vám robí toľko ťažkostí [...] Hľa, vy pri modlitbe: otvárate evanjelium, ale neodpovedá na vaše otázky, klopete, ale dvere sú zatvorené...

Pri modlitbe je najväčšou prekážkou pokušenie niečo dosiahnuť. Modlitba nie je dielom človeka, ktoré je možné ukončiť. Je súhlasom na rezignáciu. Možno preto vám robí toľko ťažkostí [...] Hľa, vy pri modlitbe: otvárate evanjelium, ale neodpovedá na vaše otázky, klopete, ale dvere sú zatvorené...

            Musíte akceptovať priek tohto úryvku, ktorý vám neodhaľuje svoje tajomstvo. Nejde o to, aby ste hľadali iný úryvok, ktorý k vám prehovorí alebo vzali knihu zo spirituality, ktorá vás viac povzbudí. Ide o uznanie svojej neschopnosti pochopiť, o čakanie, kým vám Pán dá milosť modlitby. [...]

            Vo všetkých iných oblastiach ste povinní bojovať, ale tu ide o abdikáciu, o vzdanie sa. Je to úkon proti vašim návykom, dokonca proti najdôležitejším ašpiráciám vášho bytia. Keď chcete niečo v živote dosiahnuť, musíte vedieť, chcieť, môcť. Keď chcete niečo dosiahnuť v modlitbe, musíte prijať to, že nič neviete, nechcete a nemôžete, a tak vám Boh dá svoju múdrosť, svoju vôľu i svoju silu. [...]

            Nemyslite si, že vás nahováram na pasivitu, viac či menej neangažovanú (kvietizmus).     Rezignácia, poddanie sa v čase modlitby, je naopak intenzívna duchovná aktívnosť: viera v to, že Boh je prítomný a koná, že sa odovzdávate, a s trpezlivosťou čakáte, kým Boh príde a vezme vás.

O. Henri Caffarel: úryvky zo „Zošitov o modlitbe“, č. 4, (marec 1958)