« Späť

Večer s otcom Caffarelom - 18.9.2018

Večer s otcom Caffarelom - 18.9.2018

Kristus sa modlí za vás

Ak Kristus vo vás žije, On sa vo vás aj modlí. Pretože život je pre Krista modlitbou. Nájdite ho, uchopte ho, osvojte si jeho modlitbu. Alebo skôr – keďže tieto slová dávajú veľký dôraz na vašu aktivitu – dovoľte, aby sa vás tá modlitba zmocnila, uniesla a potiahla k Otcovi. Ja som vám nesľuboval, že ju uvidíte; ja od vás žiadam len aby ste tomu verili a v čase modlitby sa odovzdali Pánovi a vyznali, že patríte k nemu. Spravte mu miesto. Nech modlitba prenikne všetkými tkanivami vášho bytia, ako oheň, ktorý preniká do dreva a rozžeraví ho do biela.

Modliť sa znamená, odpovedať na Kristovu prosbu: „Daj mi svoju inteligenciu, svoje srdce, všetko čím si, všetko, čo máš v sebe, aby som mohol to všetko v tebe premeniť na veľké zvelebenie Otca. Vari som neprišiel zapáliť oheň na zemi, ktorý sa prenáša z jedného na druhého a premieňa všetky stromy v lese na živé pochodne? Ten oheň to je modlitba. Prijmi ten oheň“.

Kristus je rovnako prítomný v pokrstenom bábätku ako aj vo veľkom mystikovi, ale život Krista v obidvoch prípadoch nie je na rovnakom stupni rozvoja. V duši novopokrstenca už je modlitba, ale len v zárodku, plamienok ohňa. Počas života, v rytme našej spolupráce sa posilňuje a pomaly zahŕňa celé naše „ja“. Naša spolupráca na začiatku spočíva na priľnutí nášho najhlbšieho „ja“ k modlitbe Krista v nás. Ale dobre pochopte pravý zmysel slova priľnutie: to neznamená žiaden „mäkký“ súhlas, ale znamená úplný dar tak ako sa poleno oddáva plameňu, aby sa zmenilo na ohnisko. Naša spolupráca spočíva tiež v skúmaní našim intelektom v čom sa prejavuje modlitba Krista v nás: zvelebenie, vďakyvzdávanie, obetovanie, orodovanie... aby sme sa do nej mohli ešte viac zapojiť.

O. Henri Caffarel, máj 1967