« Späť

Večer s otcom Caffarelom - 18.10.2018

Večer s otcom Caffarelom - 18.10.2018

VEČERADLO

Deje sa niečo nové. Z každej strany počujeme o modlitbe. Časopisy, ktoré sa doteraz zaoberali spoločenským a politickým dianím, publikujú ankety o „rozjímaní“, „modlitbe“ a prezentujú „jogu“ a „zen“ ako techniku meditácie. Pestré časopisy opisujú malé modlitebné skupiny. A takým spôsobom sa môžeme stretnúť s článkom o „návrate modlitby“, akoby opisovali návrat lastovičiek na jar. Vydavatelia sú zaskočení veľkým dopytom po knihách s tematikou modlitby. „Týždne modlitby“, ktoré vedú v Troussures, nemôžu vyhovieť všetkým záujemcom kvôli chýbajúcim priestorom. Nedávno mi písala jedna dcéra z manželstva ekíp, či môže prísť dvoma autami so svojimi spolužiakmi z gymnázia na „Týždeň modlitby“ v auguste. Na druhý deň sa zasa študent z Belgicka ohlásil so svojimi šiestimi spolužiakmi.

Žeby bola pred nami nejaká „duchovná jar“?

Nebuďme naivní. Modlitba aj naďalej naráža na nepriaznivý odber u mnohých laikov i kňazov. Mnohým mladým ľuďom, ktorí hľadajú učiteľov modlitby ani nenapadne, aby sa obrátili o pomoc na Cirkev. Obracajú sa na budhistov alebo sadhu – viac či menej autentických – aby ich voviedli do metód a techniky modlitby Ďalekého východu, ktoré v podstate veľmi rýchlo sklamú tých, ktorí hľadajú živého Boha. Tiež sú viditeľné povstávajúce skupinky, ktoré ponúkajú akési zahmlené formy nábožnosti, ktoré však nie sú schopné nasýtiť duchovný hlad svojich prívržencov.

Manželia Equipes Notre-Dame! To je výzva pre vás. Vy, ktorí už toľko rokov objavujete bohatstvo bratskej modlitby na stretnutiach ekíp. Vy, ktorí sa modlíte – v tejto chvíli je to prvoradá úloha, vaša povinnosť, lebo máte skúsenosť modlitby, a - verte mi – to nie je také samozrejmé. Neotáľajte: onedlho môže byť neskoro! Veľké túžby, ktoré sa nenaplnia, upadnú tak rýchlo ako sa zjavili.

Rád si predstavujem ako každé z vašich 20000 manželstiev sa otvára, raz v roku na pätnásť dní alebo mesiac, na modlitbu za úmysly, o ktoré môže hocikto poprosiť: za priateľa vášho syna, za manželstvo v kríze, za dcéru vášho šéfa, za známeho kňaza...

Veľké dojem vyvoláva nočný let lietadlom: dookola tma, sem-tam popretkávaná malými svetielkami. Je to veľmi málo, avšak všetko sa mení: pomyslíme si, že tam niekto pracuje, miluje, teší sa alebo smúti, modlí sa. Stačí veľmi malý pramienok a temnota naberie život a význam. V temnote sveta, ktorý sa skoro vôbec nemodlí, rád myslím na tie malé svetielka, medzi ktorými je šesť alebo sedem domov, v ktorých sa zhromažďujú Božie deti a oslavujú Boha, chvália Ho a prosia. Ak bude niekoľko tisíc, niekoľko stotisíc malých „domov modlitby“, zmení sa tvárnosť našej zeme.

Dá sa mi vyčítať, že opäť pozývam ľudí k modlitbe, aby zachraňovali ľudí od nešťastia, povzbudzovali do boja proti nespravodlivosti? Prečo je taký viditeľný konflikt medzi modlitbou a činnosťou? Vari modlitba nie je sama o sebe silou, ktorá nás disponuje do služby iným? Veď to vďaka nej ľudská činnosť získava pravdivosť a to ona dáva silu, keď toto úsilie zlyháva. Ak ide o Božie kráľovstvo, je klamstvom opierať sa na čomkoľvek inom než na modlitbe.

Pripomeňte si Krista, ktorý keď videl utrápený zástup ľudí (ako ovce bez pastiera) povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo“. A dodal vetu, ktorá prekvapila učeníkov, lebo nepozývala k zachraňovaniu tých nešťastníkov, ale vyzvala: „Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“. Potom po pár dňoch počuli: Choďte teda a učte všetky národy...“

Najprv modliť sa, modliť sa, aby Boh povolal robotníkov. Modliť sa, aby sa zopakoval zázrak zoslania Ducha Svätého. Zopár biednych ľudí sa po Nanebovstúpení stretlo vo Večeradle na modlitbe a lámaní chleba a hľa, v ten deň sa Duch Svätý ako prudký vietor zjavuje v komnate a preniká každého: srdcia sa im menia a apoštoli sa rozutekajú ako iskry z ohniska, ktoré unášané vetrom zapaľujú les.

Vždy, v každom prípade, misijnú činnosť predchádza zoslanie Ducha Svätého. Bez neho je neúčinná! Ak nebudete deťmi Ducha Svätého, tými, ktorí sa v modlitbe otvárajú a odovzdávajú všemohúcej a veľmi lahodnej sile Ducha Svätého, nebudete opravdivými apoštolmi a autentickými tvorcami sveta.

Ach! Každý z vašich domov môže byť Večeradlom, v ktorom sa stretávajú učeníci Toho, ktorý vystúpil do neba (porov. Sk 1,2; 2,1-4)

O. Caffarel, marec 1972

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
http://www.incamminoconmaria.it/?lang=sk
Odoslané 17.10.2018 20:14.