« Späť

Duchovná obnova 2024

Duchovná obnova 2024

Milí členovia a priaznivci END,

s radosťou Vám oznamujeme, že sa v dňoch 19. - 21.01.2024 v kláštore sestier redemptoristiek v Kežmarku uskutoční duchovná obnova na tému "Otvoriť album", ktorú povedie prof. Anton Fabian.

Srdečne Vás všetkých pozývame zúčastniť sa tejto duchovnej obnovy, kde sa opäť po dlhej odmlke budeme môcť vzájomne povzbudiť a splniť tak na istý čas vynechaný konkrétny bod úsilia v krásnom prostredí Tatier aj sestier redemptoristiek. 

V prípade vážneho záujmu je potrebné sa prihlásiť do konca novembra a uhradiť poplatok na účet SK 70 0200 0000 0021 5154 3562.
Cena na osobu je 60,- € za ubytovanie a stravu. Cena na osobu iba za stravu, bez ubytovania je 30€.

Zapojme sa už teraz do modlitbovej prípravy a zahrňme do našich modlitieb všetkých účastníkov a organizátorov. 

Ďalej