« Späť

Večer s otcom Caffarelom - 18.11.2017

Večer s otcom Caffarelom - 18.11.2017

Prosíte ma, aby som napísal knihu s rozjímaniami. Ale naučte sa čítať z knihy, ktorú vám dal Boh: z vášho manželstva.

Objavíte, že to, čím žijete má zmysel. Vaše manželstvo nie je len skutočnosť čisto ľudská, ale má nadprirodzený význam: je tu Ktosi, kto vám chce skrze manželstvo odhaliť svoje srdce, svoju naliehavú túžbu, ktorá tvorí medzi každým z vás a Ním putá lásky oveľa hlbšie než sú tie medzi mužom a ženou. Ktosi, kto vám chce skrze vaše manželstvo pomôcť pochopiť, čo od vás očakáva a aký má byť váš vzťah s Ním počas celého vášho života.

Úryvok zo svedectva: jedna žena objavila čím je modlitba na základe manželského dialógu: „Bezpochyby bolo potrebné na začiatku voviesť dušu do intimity s Bohom. Ale to bolo jednoduché, lebo som už bola „vycvičená“ vďaka nášmu manželskému životu. Veľmi často, keď som mala pocit, že stojím na mieste, mala som chuť zahĺbiť sa napr. do sv. Terezky, ale niečo ma zadržalo. Pochopila som, že mám sa mám sýtiť inou biografiou: tou, ktorú my dvaja spoločne každý deň píšeme.“

Vy, sami musíte odšifrovať parabole vášho manželstva. Ale nemôže vám, tak ako apoštolom, chýbať modlitba ku Kristovi, ktorý vám vysvetlí ich zmysel. Inak budete ako tí, o ktorých Majster povedal: „lebo hľadia a nevidia, počúvajú, a nepočujú, ani nechápu“ (Mt 13,13)

 

 O. Henri Caffarel: úryvky zo „Zošitov o modlitbe“, č. 6 (máj 1958)