« Späť

AKTUÁLNY STAV KANONIZAČNÉHO PROCESU O. HENRI CAFFARELA

AKTUÁLNY STAV KANONIZAČNÉHO PROCESU O. HENRI CAFFARELA

Dnes by som Vám chcel predstaviť aktuálny stav kanonizačného procesu O. Henri Caffarela.

Kým Vám predstavím to, čo sme už doposiaľ dosiahli, chcel by som pripomenúť apoštolský list pápeža Františka z 11. júla 2017 Maiorem hac Dilectionem vydaný formou motu proprio. Mnohí sa ma pýtali, či to motu proprio niečo pozmeňuje vo veci kanonizácie O. Caffarela. Nie, ten list nič nemení vo veci O. Caffarela. Jednoducho vovádza ďalší druh procedúry, ktorá sa volá „obeta života“ a vzťahuje sa na tých, ktorí mohli uniknúť smrti, ale rozhodli sa zostať na svojom mieste aj za cenu straty života.

Pokiaľ ide o proces týkajúci sa života, heroických čností, povesti svätosti a zázračných znamení O. Henri Caffarela, vieme, že prosba o začatie tohto procesu pochádza hlavne od početných brazílskych ekíp. Vzhľadom k tomu vzniklo v roku 2005 združenie Priateľov O. Caffarela, aby ho predstavili ako kandidáta na proces kanonizácie.

Na začiatku boli potrebné dva súhlasy: competentia fori, t.j. potvrdené Kongregáciou pre kauzy svätých pre diecézu Beauvais (na území ktorej sa nachádza Troussures) na spustenie procesu na diecéznej úrovni v Paríži – bolo schválené 9. septembra 2005; a nihil obstat, t.j. potvrdenie, že nič neprekáža procesu – bolo udelené 15. októbra 2005.

Arcibiskup Paríža, bp. André Vingt-Trois, preto mohol 25. apríla 2006 udeliť povolenie na otvorenie procesu na diecéznej úrovni, ktorý sa uskutočnil v období od 6. marca 2007 do 18. októbra 2014.

10. novembra 2014 boli doručené Aktá z diecézneho procesu v Paríži Kongregácii pre kauzy svätých v Ríme. V priebehu roka boli preskúmané a 9. októbra 2015 boli Kongregáciou potvrdené výsledky hlasovania diecézneho procesu. Ďalej bol 6. novembra 2015 ustanovený O. Zdzislaw Jozef Kijas za postulátora procesu. Od toho dňa sa začalo písať Positio, v ktorom pokračoval jeho spolupracovník O. Paul-Dominique Marcovits OP.

Do decembra 2016 tento spolupracovník pripravil Summarium Testium (zhrnutie procedurálnych a kritických výpovedí predstavených počas diecézneho procesu v Paríži).

V roku 2017 pomáhali O. Paul-Dominique Martovitsovi ešte aj Francois Fleischmann a Marie-Christine Genillon pri prácach s dokumentami (svedectvá, knihy, prednášky atď.) a na príprave Summarium Documentum.

Následne bude vypracované Biographia ex Documentis, a napokon Informatio a Positio. Všetko to zahŕňa Positio, ktoré opisuje život, heroickosť čností a povesť svätosti a činnosti.

[Pokiaľ ide o výdavky v tejto fáze procesu - v roku 2016 dykastérium úplne zmenilo systém úhrad za proces. Teraz všetky poplatky, ktoré boli zvyčajne rozpočítané na obdobie 20-tich rokov (t.j. od chvíle dodania Aktov až do zakončenia Positio a rozhodnutia Kongregácie), treba uhradiť  štyrmi splátkami. Takže 3000,- eur sa platí pri prinesení Aktov, 4000,- eur vo chvíli ustanovenia postulátora, 2000,- eur pri uzatvorení Positio a 8000,- eur pred posúdením Positio teologickými konzultormi. Zaplatili sme postulátorovi prvé dve splátky podľa novej platobnej tarify z júna 2016.]

Teraz musíme vybrať z milostí pripísaných orodovaniu O. Caffarela taký zázrak, ktorý by sme dali na preskúmanie a kritike lekárov.

Doteraz sme boli informovaní o mnohých milostiach obdržaných na príhovor O. Caffarela, ale sú to skôr svedectvá svätosti a znamení a tie nemôžu byť predmetom skúmania a kritického posúdenia lekárov zodpovedných za klinický výskum. Je to veľmi dôležité, pretože odzrkadľuje celkovú hodnovernosť Božieho služobníka. Je tiež pravdou, že v posledných rokoch sme dostali informácie o rôznych uzdraveniach, ktoré sa udiali. Dúfame, že sa niekde na svete dokonalo také uzdravenie, ktoré budeme môcť uznať za zázrak na posúdenie.

Na to, aby sa nejaké fyzické uzdravenie mohlo klasifikovať na uznanie za zázrak, musí mať spravenú podrobnú klinickú dokumentáciu, ktorá opisuje celý priebeh choroby. Pred začatím diecézneho procesu vo veci údajného zázraku musí byť dokumentácia preskúmaná vatikánskym lekárom. Po ukončení diecéznej fázy vo veci údajného zázraku je potrebné zhotoviť Positio, aby mohol byť zázrak uznaný. Táto procedúra stojí v Kongregácii 18000,- eur a uhradí sa v troch splátkach.

Chcem ešte vyjadriť niekoľko mojich myšlienok na vašu otázku: „Kedy môže byť O. Caffarel vyhlásený za blahoslaveného?“

Z jednej strany by sme mali odhadnúť nevyhnutný čas na ukončenie vydania Positio a času potrebného na posúdenie dvoch komisií Kongregácie: Mimoriadneho zasadnutia ôsmich konzultorov-teológov s promótorom viery a Riadneho zasadnutia biskupov a kardinálov (najmenej 16 osôb z 20 zvolaných) s prefektom a sekretárom Kongregácie.

Z druhej strany termín bude závisieť od toho, ako rýchlo budeme môcť nájsť zázrak na posúdenie expertov. Po potvrdení zázraku na diecéznej úrovni je potrebné znova doplniť Positio, ale to aj tak zaberie menej času než procedúra dokazovania heroických čností.

Všetci dúfame, že ďalšie fázy procesu prebehnú tak rýchlo ako je to možné, avšak nemôžeme vylúčiť, že ten proces potrvá ešte niekoľko rokov. Ako vieme proces si vyžaduje preskúmanie Positio o čnostiach, prevedenie diecézneho procesu ohľadom dokazovania zázraku, doplnenie Positio a preskúmanie Kongregáciou.

Končím túto prezentáciu prosbou, aby sme sa – tak často ako je to možné – modlili modlitbu za blahorečenie Božieho služobníka, Henri Caffarela.

Ďakujem.

O. Angelo Paleri, OFM conv.