« Späť

Nepoškvrnené počatie Panny Márie - výročie založenia Hnutia END

Nepoškvrnené počatie Panny Márie - výročie založenia Hnutia END

V piatok 8.12.2023 na sviatok Nepoškrvneného počatia Panny Márie slávilo Hnutie END 76. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sme slávili v nedeľu 10.12.2023 spoločnú sv. omšu v kláštore redemptoristiek v Kežmarku. Počas kázne nám o. Martin Pasiar priblížil obraz, ktorý sa im naskytol počas sviatku, keď prechádzali obcou so sochou Panny Márie. Z dvorov vybiehali viaceré štekajúce psy. Všimli si, že voči ľuďom, ktorí kráčali v menších skupinkách alebo osamote, boli psy agresívnejšie. A naopak, okolo veľkej skupiny, držiacej sa tesne pri sebe, psy len prebehli. Môžeme to prirovnať aj k nášmu životu - ak kráčame v živom spoločenstve Cirkvi, môžeme lepšie odolávať útokom a pokušeniam.

Po svätej omši sme sa vzájomne zdieľali a povzbudili pri agapé. Pán sa úžasne postaral aj o miestnosť, aj o pohostenie. Chvála Ti, Pane. Srdečná vďaka všetkým, ktorí prišli a akýmkoľvek spôsobom poslúžili.

Požehnaný zvyšok Adventu! 

Foto tu: