« Späť

Začiatok formačného roka 2017/2018

Začiatok formačného roka 2017/2018

Dňa 9.9.2017 o 10.00 h sme začali nový formačný rok 2017/2018 úvodnou sv. omšou v kostole sv. Cyrila a Metoda v Poprade.

Úvodnú sv. omšu celebroval kňaz Martin Pasiar. Po sv. omši bola adorácia spojená s ďakovaním a prosbami zameranými na rodiny.
Nový formačný rok ma názov Misia lásky. Tejto akcie sa zúčastnili aj Anna a Romek Kobjalkovci z Krakowa, ktorí sú naším zodpovedným párom. Poďakovali sme doterajšiemu zodpovednému páru pre Slovensko, Betke a Štefanovi Boreckým, za ich lásku a obetavosť pri plnení tejto náročnej služby. Po svätej omši bol vyhlásený zlučujúci pár pre východ Slovenska - Sylvia a Jozef Faixovci. Vyprosujeme obom manželom potrebné milosti pri plnení tejto úlohy. Krásny úvod sme zakončili spoločným obedom, po ktorom nám Anna s Romekom opäť s láskou a povzbudením pripomenuli úlohy a body, ktoré máme v našich skupinkách plniť - aby sme nepoľavovali v kvalite prípravy na naše mesačné stretnutia a zároveň si robili písomné prípravy a reflexie zo stretnutií.  Každý zodpovedný pár potešili aj novou sviecou END pre nový formačný rok, Na záver nás čakalo sladké prekvapenie v podobe bohatého zákusku a kávy. 

          

FOTO tu...

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Máriini pútnici - I pellegrini di Maria.

Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi 02/09/2017

Drahé deti moje, ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. Dívam sa na každého z vás s materským srdcom a chcem vás utešovať mojou materskou láskou. Detičky moje, ja viem, že v každom z vás nieje pokoj a nedokážete sa viac totálne ponoriť do náručia Boha Otca. Detičky moje, nemôžte sa volať mojími apoštolmi, ak nežijete autentickú vieru, pozostávajúcu z obiet a zo zriekaní; vytvárate si Boha na vlastný obraz. Hovorím to Vám, detičky, ak nezanecháte cestu hriechu, ako môže vládnuť Kráľ pokoja? Hovorím Vám, čo už dlhý čas žijete túto milosť, ktorú Boh daroval každému z vás, neplytvajte, detičky moje, toľkými slovami, posudzujúc bratov a sestry, ktorých Vám Boh postavil po boku. Oddiaľte všetok ten neporiadok, ktorý neprináleží Bohu. A vy, detičky moje, čo sa modlíte, neodsudzujte, lebo sú mnohí medzi vami, ktorí žijú tak, ako keby nikdy nepoznali pravdu. Povzbudzujem vás žiť lásku, lebo láska je dobrotivá, je ovocím pokory. Detičky, ak sa nevrátite k zmiereniu sa s Bohom a neurobíte poriadok vo vašich srdciach, nikdy nenájdete cestu, po ktorej máte kráčať a satan prichádza, aby Vám ukradol nádej. Apoštoli moji, ktorí ste tu prítomní, povzbudzujem vás vysloviť vaše áno za milosť, ktorú ste dostali: byť milovaní a požehnaní Bohom. Dodávam ešte, ak niekto chce žiť moje posolstvá, povzbudzujem vás uskutočňovať ich, aby ste boli soľou zeme a prostredníctvom vášho áno ostatní sa zaľúbia do vášho pokoja. Deti moje, dnes večer vás žehnám v mene môjho Syna, ktorý mi dáva povolenie požehnať vás svojimi lúčmi.

( Panna Mária prešla ponad všetky prítomné osoby a požehnala ich Svojimi lúčmi. )

Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Dnes večer, každému z vás, poutieram slzy mojimi rukami lásky.

( preložil D. R. )
Odoslané 4.9.2017 14:54.