« Späť

Večer s otcom Caffarelom - 18.5.2019

Večer s otcom Caffarelom - 18.5.2019

Čo by sme mali podniknúť, aby sme hlbšie pochopili tajomstvo Panny Márie a lepšie ho prežívali? Každý manželský pár a ekipa musí pouvažovať nad touto témou a dať si odpoveď.

Hnutie zo svojej strany nám bude pomáhať rôznymi spôsobmi: zabezpečenie materiálov na zamyslenie, pozvanie k vzývaniu Panny Márie na našich každomesačných stretnutiach, pozvanie k veľkému večernému zhromaždeniu, o ktorom spomína O. Caffarel.

 

MAGNIFICAT

Prečo sa naše Hnutie každý deň zhromažďuje pri Márii?

Po prvé preto, že sa na ňu obraciame aspoň raz denne. Ale tiež preto, že naša veľká rodina END má spoločne prinášať modlitby k Pánovi. Teda, tak ako každá rodina má velebiť Boha ako rodina, takisto to robí naša veľká rodina END. Zároveň táto modlitba nám dáva možnosť preukázať konkrétnym spôsobom vzájomnú pomoc, ku ktorej nás Hnutie pozýva.

Ako ináč môžeme rozšíriť vzájomnú pomoc na manželstvá, ktoré sú od nás ďaleko, ak nie tak, že ich obetujeme Bohu v našich modlitbách? Mali by sme sa každý deň modliť „modlitbu ekíp“ na ich úmysel a za všetky manželstvá na svete.

Akú modlitbu si máme vybrať? Rozhodnutie záleží od nás. Bolo by dobre, ak by to bola jedna z modlitieb, ktorú Cirkev používa v liturgii: týmto spôsobom sa lepšie zjednotíme s modlitbami našich bratov kresťanov. Preto si Hnutie vybralo za svoju spoločnú modlitbu Magnificat.

Dá sa povedať, že keď sa kdekoľvek zhromaždí niekoľko členov Hnutia, Máriin hymnus je ich spája, lebo je modlitbou Hnutia. Veľa manželstiev sa pri svojej každodennej modlitbe modlí práve túto modlitbu. Iní preferujú iné modlitby. Najdôležitejšie je nestratiť z očí cieľ: spoločná modlitba Panny Márie, v jednote so všetkými manželstvami na svete, ako modlitba vďakyvzdania a modlitba príhovoru za všetky manželstvá na svete.

Keď sa modlíme Magnificat, modlíme sa skôr s Máriou ako k nej. S Máriou vypovedáme slová „Velebí moja duša Pána“ za všetko, čo nám urobil. Ona nám pripomína, že „Boh mocnárom zosadil z trónov a povýšil ponížených“ a „hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno“. Pripomína nám, že Boh je verný svojim prísľubom, stále pomáha a ochraňuje svoje stvorenia.

 

O. Henri Caffarel