« Späť

Manželské rekolekcie 2016 - "Slovo sa telom stalo"

Manželské rekolekcie 2016 -

V dňoch 2.-4.12.2016 sa konali manželské rekolekcie v kláštore redemptoristiek v Kežmarku. Viac info vo vnútri článku.

FOTO tu...

Program rekolekcií:

PIATOK - 02.12.2016

- ubytovanie do 17,00 hod.

17,30 sv. omša

18,30 večera v Nazarete

19,30 I. Katechéza v Nazarete

20,30 kompletórium v kostole

spolu so sestrami

 

SOBOTA - 03.12.2016

06,45 raňajky

08,00 sv. omša

08,45 káva a dezert

09,15 II. Katechéza

09,45 rozhovor v skupinách

12,00 Anjel Pána

12,15 obed

Voľný program do 15,00

(možnosť sv. spovede)

15,00 Korunka BM

15,15 III. Katechéza

16,00 káva a dezert

Rozhovory do 18,00

18,00 vešpery

18,30 večera

Od 19,30 adorácia

 

NEDEĽA - 04.12.2016

08,00 raňajky

08,30 ranné chvály

09,00 IV. Katechéza - MODLITBA a jej 8 obrazov

10,30 sv. omša a príchod  Mikuláša

12,15 obed a ukončenie rekolekcií