« Späť

Večer s otcom Caffarelom - 18.12.2016

Večer s otcom Caffarelom - 18.12.2016

DUCHOVNÁ PLODNOSŤ - Kresťanské manželstvo vo svetle manželstva Jozefa a Márie (pokračovanie úvah)

Manželstvo Jozefa a Márie bolo obdarené zázračnou plodnosťou - nie napriek ich panenstvu, ale práve vďaka ich panenstvu. Táto výnimočná plodnosť obsahuje v sebe výnimočne vzácnu náuku pre kresťanských manželov; a síce zjavuje im, že sú pozvaní k niečomu úplne inému, ako len k rozmnožovaniu ľudského rodu, a to k novému manželstvu, manželstvu ľudí, ktorých Kristus túži urobiť svojimi bratmi, a ktorým chce odovzdať svoj život - v ktorých chce žiť.

Nech však zostanú skromní a nech sa naučia, hľadiac na panenské manželstvo Jozefa a Márie, že Božie dieťa môže byť zrodené len z Boha. Ježiš dostal od Márie len ľudskú prirodzenosť a aj to mimo obvyklého aktu počatia: bolo potrebné, aby jeho príchod na svet bol uznaný za Božie dielo.

            Boh potrebuje kresťanských manželov, aby rástol počet jeho detí.  Avšak vtedy, keď sa v nazaretskej rodine narodil Spasiteľ, tak v kresťanských rodinách sa rodí človek, ktorý potrebuje spásu. To by však nemalo manželov zarmucovať. Oni robia to, čo majú: rodia ľudských synov. Boh, ak ho vzývajú, urobí to, čo má. Tieto deti sa vďaka sile krstu stanú jeho vlastnými deťmi. Takže Boh nikomu neodovzdáva moc rodiť jeho vlastné deti. Odovzdáva im však dovolenie vychovávať ich, preto kresťanskí rodičia majú úžasnú úlohu, úlohu výchovy, ktorá je neporovnateľná s akýmikoľvek ľudskými úlohami. A preto práve od nazaretskej rodiny sa naučia lepšie ako z akejkoľvek knihy to, ako sa správať k týmto bratom a sestrám v Kristovi, ktorí sú pod ich strechou pozvaní rásť vo veku a vo svätosti. Boh im určite nebude robiť zázraky, tak ako to nerobil pre nazaretskú rodinu po počatí Ježiša, ale podľa stupňa otvorenosti ich zväzku na jeho lásku a milosť - tak ako v prípade Jozefa a Márie - On bude konať skrze nich tak, aby v ich deťoch rástol život jeho Syna, samozrejme pod podmienkou, že deti s tým súhlasia. Rodičia sú Božími spolupracovníkmi. To je slovo, ktoré najlepšie vyjadruje ich úlohu.

Nová plodnosť nesie so sebou nové otcovstvo a materstvo. Jozef a Mária sklonení nad narodeným Ježiškom sú hlboko presvedčení o tom, že musia chrániť tento krehký život, ale súčasne sa pred ním cítia veľmi malí. V ich rodičovskej láske nie je privlastňovanie si, pretože toto dieťatko nie je plodom ich činu, ale je Synom Iného.

Taktiež v kresťanskej rodine sa uskutoční obrat perspektívy. V dieťati zrodenom z ich tela, otec a matka, odvtedy ako ho priniesli na krst, objavujú dieťa Iného; je vlastnosťou Boha, je Božím Synom, ktorý je zverený do ich opatery, aby bdeli nad jeho fyzickým a psychickým rozvojom, ale hlavne nad tým, aby v ňom rástol „nový človek“.

Ich láska k dieťaťu je radikálne zmenená. Teraz ich preniká veľká úcta, pretože to dieťa nie je predovšetkým tým, čo vidia, ale tým, v čo veria. Sú preniknutí obetou, ale v náboženskom zmysle tohto slova. Kresťanská výchova je istým druhom kultu, je službou Bohu v dieťati: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších, mne ste to urobili.“ (Mt 25,40)

 

(Pokračovanie na budúci mesiac)