« Späť

Vianočný pozdrav

Vianočný pozdrav

Milovaní,

blížia sa sviatky Božieho narodenia, kedy si budeme vzájomne rozlamovať oblátku, srdce sa opäť rozochveje, a ruky zacítia jej posvätnosť, aj keď je to len obyčajný chlieb. Dokonca aj vo vianočných stromčekoch - obyčajných stromoch z lesa - zacítime tajomnosť, a v prskavkách a svetielkach žiaru iného sveta.

Zíde nám na um myšlienka, že naše manželstvo je v porovnaní s tým všetkým tisíckrát svätejšie? Nájdeme si ako manželia dôvody na vzájomné dojatie sa? Pocítia naše ruky posvätnosť tela, a srdce, že láska je krehká ako oblátka?

Prajeme vám i sebe,

- aby sme v manželovi/manželke a v každodennom manželskom živote objavili jeho prítomnosť

- nech najväčším darčekom na sviatky bude to, že posvätnosť nepocítime len v oblátke a vianočnom stromčeku, ale v manželovi/manželke a v našom každodennom manželskom živote

- nech Božie dieťa žehná každý deň Nového roka 2017

 

V modlitbe - Małgorzata a Joachim Grzonkowie