« Späť

„U neho je hojné vykúpenie. Čas beží jak vtáci nedozerní....“

Slávili sme už 4. veľkonočnú nedeľu, nedeľu – Dobrého pastiera. Ježiš hovorí, že On je Dobrý pastier, ktorý dá aj svoj život za svoje ovce. Tieto slová sú potvrdením toho, že Bohu záleží na našej záchrane. Preto Ježiš ustanovil sviatosť kňazstva. Kňaz je ten cez ktorého sa vylieva hojné Božie vykúpenie. Ježiš po svojom vzkriesení hovorí svojím učeníkom: „ Pokoj Vám, nebojte sa...“On chce, aby sme prežívali priateľstvo s ním, aby sme prežívali pokoj.

„U Neho je hojné vykúpenie.“ Túto pravdu si zvlášť uvedomujeme v Nedeľu Božieho milosrdenstva. Ježiš ukazuje svoje srdce a hovorí, že On je ten, u ktorého nájdeme pokoj, že On je ten v ktorom nájdeme hojné vykúpenie. On hovorí emauzským učeníkom, že celé písmo sväté, celý zákon hovorí o Ňom. Boh nám chce povedať, že Ježiša nájdeme v Božom slove a vo sviatostiach.

„Pane, daj mi Tvojho Svätého Ducha, aby on mi pomohol neustále nachádzať Ježiša v Jeho slove a vo sviatostiach, ktoré ustanovil.  Amen.  P. Pavol CSsR

Ďalej