« Späť

Veľká noc

Veľká noc

„ Ježiš Kristus hoci má Božskú prirodzenosť nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale vzal si prirodzenosť sluhu a bol pokladaný za človeka“.

 

V týchto dňoch sa tieto slová stávajú veľmi blízkymi. Vyjadrujú nám podstatu, že Boh je láska. Boh sa stal človekom nie, aby ostal malým dieťaťom. Nie, aby ostal dospelým mužom, ale aby nám ukázal svoju lásku na kríži. V našej reči slovo sluha znemená toho, ktorý posluhuje. V originály Sv. Písma je na miesto slova sluha použité slovo otrok. Vieme, že otrok nemá žiadne právo. Otroka môže Pán predať alebo vymeniť za niečo iné. Ježiš sa stal otrokom  všetkých nás. On svoju lásku k ľuďom vyjadril smrťou na kríži. Na kríži zomierali zločinci, alebo vrahovia. Ježiš zomrel preto, aby nás vykúpil.

Zbytočne by bolo jeho utrpenie a smrť, keby on nevstal z mŕtvych. Jeho vzkriesenie nám všetkým dáva veľkú nádej. Musíme mať na zreteli, že to čo sa stalo na Veľký piatok sa uskutočnilo vo štvrtok vo večeradle. Pri každej sv. omši si uvedomujeme skutočnosť Zeleného štvrtku, Veľkého piatku, a Bielej soboty. Tieto veľké pravdy našej viery si máme neustále pripomínať.

 

„Ježiš Kristus hoci má Božskú prirodzenosť nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého a vzal si prirodzenosť sluhu a stal sa podobný nám ľuďom vo všetkom okrem hriechu, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi na zemi i v podsvetí  a aby každý jazyk vyznal na slávu Boha Otca, že Ježiš Kristus je Pán.“  Amen.

 

MILOSTIPLNÉ A POŽEHNANÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY ZO SRDCA PRAJE A VYPROSUJE

 

P. Pavol  Sendrej CSsR