Položky so značkou 2014 .

„Kto má uši na počúvanie nech počúva.“

Uši sú nielen preto, aby nám čiapka nepadla na nos, ale v prvom rade preto, aby sme počúvali.
Čítaj ďalej o „Kto má uši na počúvanie nech počúva.“ »

Ja som cesta, pravda i život.

Ľudia sú radi, keď sa im hovorí pravda. Neradí počúvajú klamstvo, ktoré ich vovádza do omylu. Ježiš nám hovorí jasne: vaše áno nech je áno a nie nech je nie a čo je medzi tým, pochádza od zlého. Ježiš hovorí, že pravda vás oslobodí, to znamená, že pravda je tou vecou, ktorá nám dáva slobodu. Ja som cesta, pravda i život. Nakoľko Ježiš je na prvom mieste v našom živote,...
Čítaj ďalej o Ja som cesta, pravda i život. »

Srdcia si roztrhnite, nie šaty

Toto zvolanie proroka Joela je aktuálne nielen na začiatku pôstu, ale počas celého pôstneho obdobia. Pôst je časom prípravy na prijatie najväčšej udalosti v dejinách a to Zmŕtvychvstanie Pána Ježiša Krista. Pôst je časom na zmenu zmýšľania v mnohých veciach môjho života. Otec, matka, syn či dcéra, každý máme niečo napraviť, urovnať, aby to bolo prístupné Bohu. Máme napraviť, aby život v...
Čítaj ďalej o Srdcia si roztrhnite, nie šaty »

Veľká noc

„ Ježiš Kristus hoci má Božskú prirodzenosť nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale vzal si prirodzenosť sluhu a bol pokladaný za človeka“.   V týchto dňoch sa tieto slová stávajú veľmi blízkymi. Vyjadrujú nám podstatu, že Boh je láska. Boh sa stal človekom nie, aby ostal malým dieťaťom. Nie, aby ostal dospelým mužom, ale aby nám ukázal svoju lásku na kríži....
Čítaj ďalej o Veľká noc »

„Nechcem poznať nič viac, len Ježiša Krista a to Ukrižovaného.“

   Táto myšlienka, zdroj čítania piatej nedele v období cez rok, sa zdá byť namierená na rehoľníkov. Slovo Božie je ale aktuálne pre každého človeka. Žiť Božie slovo v každodennom živote je našou úlohou, či už pre rehoľníkov, laikov, manželov... „Žiť Ježiša Krista“, ako nám hovorí Sv. Pavol, nie je jednoduchá vec. Každý z nás dostáva patričné dary podľa stavu, v ktorom žije. ...
Čítaj ďalej o „Nechcem poznať nič viac, len Ježiša Krista a to Ukrižovaného.“ »

Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Ako veľmi pravdivé sú tieto slová. Oni nás učia, že človek má žiť z Božieho slova. Božie slovo nám dáva opravdivý život, ktorý jediný má váhu pred Bohom. Ježiš Kristus je stelesnením Božieho slova. V ňom máme život večný, ktorý nikdy nepominie. Ježiš povedal: „Ja som chlieb života, kto bude jesť z toho chleba, nikdy neumrie.“ Istý kňaz išiel dávať duchovné cvičenia...
Čítaj ďalej o Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. »

„Keď na Vás zostúpi Duch Svätý budete mi svedkami v Jeruzaleme, Judsku i Samarii až do konca sveta.“

T ieto slová nás naplňujú radosťou i zodpovednosťou. Zodpovednosťou za to, čo sme prijali. Máme byť svedkami v okolí v ktorom žijeme.  Na prvom mieste majú ľudia pocítiť našu odovzdanosť Kristovi. To vyjadruje výraz v „Jeruzaleme“ to znamená v najbližšom prostredí. Naše svedectvo života sa má dotýkať aj ľudí, ktorí sú vzdialení od nás. Apoštoli a učeníci Ježiša...
Čítaj ďalej o „Keď na Vás zostúpi Duch Svätý budete mi svedkami v Jeruzaleme, Judsku i Samarii až do konca sveta.“ »
Ukazujem 7 výsledkov.
Položiek na stránku 25
z 1