Profil farnosti

farnosť Bardejov
27 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Pavol Marton
Kapláni:
Kontaktné informácie