Profil farnosti

farnosť Biskupice
4 zaregistrovaných užívateľov
2 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mons.ICLic. Richard Vojta
Kapláni:
Kontaktné informácie