Profil farnosti

farnosť Bratislava-Lamač
16 zaregistrovaných užívateľov
1 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Miroslav Michalka
Kapláni:
Kontaktné informácie